II EDYCJA II Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących
maj
20 - 24
maj
21 - 24
„Poszerzenie wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej, zarządzania personelem i standardów akredytacyjnych”
Miejsce szkolenia: Krynica Zdrój, Hotel Prezydent, Aleja Inż. Leona Nowotarskiego 3
Data: 21 maj 2018

 

Opis szkolenia:
 1. „Roszczeniowy pacjent a ochrona prawna pielęgniarki i położnej. Odpowiedzialność personelu POZ i opieki zamkniętej”
 2. „Osoby niezdolne do samodzielnego wyrażania zgody – jak uzyskać zgodę na leczenie i upoważnienie do przekazywania informacji (np. dzieci, osoby z demencją, pacjent psychiatryczny)”
 3. Dokumentacja medyczna oraz standardy akredytacyjne w POZ i szpitalach:
  1. Aspekty prawne
  2. "Granice formalnej konieczności w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta leczonego w szpitalu. Opinia praktyka medycznego na temat wpisów koniecznych i zbędnych, formularzy wymaganych i zalecanych, podpisów i autoryzacji, zleceń, protokółów, zgód będących podstawą dla podejmowania działań i interwencji medycznych"
 4. Ochrona danych osobowych i elektroniczna dokumentacja pacjenta
 5. Zarządzanie personelem
  1. Normy pracy, czas pracy, układanie grafików przy zachowaniu norm, zwolnienia
  2. Komunikacja jako podstawowy element zarządzanie zespołem
  3. Motywowanie i ocenianie pracownika
 6. Aktualne zagadnienia dotyczące środowiska pielęgniarskiego
Prowadzący szkolenie:
 • Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
 • dr n. prawnych Anna Augustynowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Andrzej  Peńsko, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji
 • dr n. med. Sylwia Marczewska, wizytator Ośrodka Akredytacji CMJ w Krakowie
 • Zygmunt Sitko, Zastępca Naczelnej Pielęgniarki, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
 • Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog
 • Przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • Anna Osińska, pedagog
 • Marta Kotomska, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Warszawie

 

Termin szkolenia:
20 maja 2018 - 24 maja 2018     
21 maja 2018 - 24 maja 2018     
Miejsce szkolenia:
Krynica Zdrój, Hotel Prezydent, Aleja Inż. Leona Nowotarskiego 3
Cena szkolenia:
980 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych i 3-osobowych
Dopłata do pokoju 1-osobowego
170 zł/os.
Pobyt wydłużony z wycieczką na Węgry
1340 zł/os.
Dopłata do pokoju 1-osobowego za pobyt wydłużony
227 zł/os.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

wymagane są wpłaty 50% do 19 marca 2018 r., pozostała należność do 23 kwietnia 2018 r.

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji po 30 kwietnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Rejstracja uczestników na pobyt wydłużony 20 maja 2018 r od godz. 17:00

Rejstracja uczestników na szkolenie 21 maja 2018 r od godz. 17:00

Zakończenie szkolenia 24 maja 2018 r.ok. godz. 10:00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pobyt wydłużony z wycieczką na Węgry:

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach - wody termalne o temperaturze 28°C -35°C. Następnie przejazd w okolice Tokaju do miejscowości Tarcal. Degustacja oryginalnego węgierskiego wina z możliwością zakupu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

UWAGA

Dla osób zainteresowanych organizujemy transport z Krakowa i z powrotem.

Wyjazd z  Krakowa 20 maja (pobyt wydłużony) oraz 21 maja (pobyt podstawowy) około godziny 15:00.

Wyjazd z hotelu 24 maja około godziny 9:30.

Opłata za transport w obydwie strony wynosi 100 zł od osoby.

Chęć skorzystania z transportu prosimy zgłaszać mailowo lub telefonicznie.

UWAGA: minimalna liczba uczestników  do zorganizowania transportu wynosi łącznie 40 osób.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia