XIII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych
wrzesień
23 - 27
wrzesień
24 - 27
„Bezpieczeństwo personelu i pacjenta”
Miejsce szkolenia: Hotel Prezydent Medical SPA & Wellness, Aleja Inż. Leona Nowotarskiego 3, Krynica Zdrój
Data: 24 wrzesień 2018

 

Opis szkolenia:
 • „Kompetencje pielęgniarki i położnej”
 • „Proces sterylizacji – ocena ryzyka, wymogi, dokumentacja”
 • "Blok operacyjny – organizacja, zarządzanie, współpraca z działem technicznym”
 • „Agresywne zachowania pacjenta i osób trzecich - ochrona prawna”
 • „Ochrona danych osobowych a RODO- dokumentacja medyczna i tajemnica zawodowa”
 • „Presja RODO i DODO w codziennej pracy szpitali i przychodni”  
 •  „Uwarunkowania prawne tworzenia kart stanowiska pracy”
 • „Prawo pracy- grafiki, okresy rozliczeniowe”
 • „Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych”
 • „Udoskonalanie umiejętności w zakresie komunikacji w każdej relacji zawodowej” (Naczelna – Dyrektor, Naczelna – Pracownicy, Naczelna – Pacjenci)
Prowadzący szkolenie:
 • Grażyna Wójcik, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
 • Danuta Broncel – Czekaj, Przewodnicząca Koła Terenowe PTP w Siemianowicach Śląskich, Kierownik Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śl Sp. z o.o.  
 • Grażyna Zapletal – Złotkowska, b. Zastępca Kierownika Bloku Operacyjnego, Pielęgniarka Oddziałowa, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
 • Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
 • dr n. prawnych Anna Augustynowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Jan Fedorowicz, Ekspert ochrony informacji wrażliwych i poufnych oraz danych osobowych, uwzględniających aspekt informacji jako towaru, Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, Ekspert wdrażania procedur zarządzania danymi oraz psychologii zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach i instytucjach
 • Zygmunt Sitko, Zastępca  Naczelnej Pielęgniarki, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
 • Władysława Głowacz, Naczelna Pielęgniarka Dolnośląskie Centrum Onkologii 
 • Jędrzej Dudkiewicz - reżyser , dziennikarz, trener medialny
 • Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog

 

Termin szkolenia:
23 września 2018 - 27 września 2018     
24 września 2018 - 27 września 2018     
Miejsce szkolenia:
Hotel Prezydent Medical SPA & Wellness, Aleja Inż. Leona Nowotarskiego 3, Krynica Zdrój
Cena szkolenia:
1197 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych i 3-osobowych
Dopłata do pokoju 1-osobowego
170 zł/os.
Pobyt wydłużony z wycieczką na Węgry
1597 zł/os.
Dopłata do pokoju 1-osobowego za pobyt wydłużony
227 zł/os.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM DO 27 SIERPNIA 2018 r.

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji po 3 września organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

UWAGA - Brak pokoi 1-osobowych

Rejstracja uczestników na pobyt wydłużony 23 września 2018 r od godz. 17:00

Rejstracja uczestników na szkolenie 24 września 2018 r od godz. 17:00

Zakończenie szkolenia 27 września 2018 r.ok. godz. 10:00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pobyt wydłużony z wycieczką na Węgry:

Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach - wody termalne o temperaturze 28°C -35°C. Następnie przejazd w okolice Tokaju do miejscowości Tarcal. Degustacja oryginalnego węgierskiego wina z możliwością zakupu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

UWAGA

Dla osób zainteresowanych organizujemy transport z Krakowa i z powrotem.

Wyjazd z  Krakowa 23 wrzesnia (pobyt wydłużony) oraz 24 września (pobyt podstawowy) około godziny 15:00.

Wyjazd z hotelu 27 września około godziny 9:00.

Opłata za transport w obydwie strony wynosi 110 zł od osoby.

Chęć skorzystania z transportu prosimy zgłaszać mailowo lub telefonicznie.

UWAGA: minimalna liczba uczestników  do zorganizowania transportu wynosi łącznie 40 osób.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia