Ochrona danych osobowych w organizacjach ochrony zdrowia po wdrożeniu RODO
czerwiec
19 - 20
Miejsce szkolenia: Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Data: 19 czerwiec 2018

 

Opis szkolenia:

CEL:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej interpretacji nowych wymagań w zakresie ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO oraz przekazanie uczestnikom propozycji rozwiązań, które mogą być zastosowane w systemach ochrony danych osobowych w organizacjach ochrony zdrowia. Kurs ma charakter intensywny celem maksymalizacji praktycznej wiedzy przekazanej uczestnikom.

DLA KOGO:

Szkolenie kierowane jest do osób pełniących funkcję ABI w jednostkach ochrony zdrowia lub przygotowujących się do pracy w roli Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Szkolenie nie jest szkoleniem „podstawowym”. Wskazane jest aby uczestnicy posiadali podstawową znajomość aktualnie obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych.

Od dnia 19 czerwca od godziny 10:30

do 20 kwietnia do godziny 16:00

ZAKRES MERYTORYCZNY:

 • Interpretacja wymagań RODO w organizacji ochrony zdrowia;
 • Dokumentacja systemu ochrony danych osobowych w organizacji ochrony zdrowia;
 • Rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • Rola nowego organu nadzorczego;
 • Postępowanie z incydentami;
 • Specyfika ochrony danych w organizacjach ochrony zdrowia;
 • Budowa bezpiecznego systemu informatycznego służącego przetwarzaniu danych osobowych;
 • Praktyczne stosowanie zabezpieczeń systemów informatycznych;
 • Nadzorowanie systemów służących przetwarzaniu danych medycznych;
 • Praktycznye umiejętności tworzenia dokumentacji ochrony danych osobowych
 • Zasady budowy bezpiecznego systemu informatycznego.
 • Zasady planowania infrastruktury informatycznej.
 • Bezpieczeństwo fizyczne, metody stosowanie bezpieczeństwa fizycznego
 • Stosowanie zabezpieczeń programowych
 • Nadawanie i zabieranie uprawnień
 • Hasła
 • Kopie
 • Transfer danych
 • Nośniki
 • Nadzorowanie systemu informatycznego
 • Monitorowanie systemu (ręczne i automatyczne)
 • Ochrona przed zagrożeniami
 • Zasady bezpiecznej pracy w systemie
 • Dokumentowanie pracy ASI
 • Postępowanie ASI w wypadku incydentów
 • Najczęstsze błędy użytkowników

Szkolenie prowadzą oraz będą obecni cały czas z Państwem:

Andrzej Peńsko - Lekarz, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w jednostkach ochrony zdrowia

Marek Szymański - Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Administrator Systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia

Termin szkolenia:
19 czerwca 2018 - 20 czerwca 2018     
Miejsce szkolenia:
Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Cena szkolenia:
1370 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Zakwaterowanie:
we własnym zakresie
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem: pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:
 

Rejstracja uczestników  19 czerwca 2018 r od godz. 10:00

Zakończenie szkolenia 20 czerwca 2018 r.ok. godz. 16:00

Opcja dodatkowa:

Kolacja biznesowa z wykładowcami w dniu 19.06 w cenie 100 zł.

Chęć uczestnictwa w kolacji prosimy zgłaszać mailowo na adres: pce@pce.com.plFormularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
STYCZEŃ III Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koo...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia