OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z RODO W DZIAŁACH FINANSOWO-KSIĘGOWYCH JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA W PRAKTYCE
maj
10
Miejsce szkolenia: Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Data: 10 maj 2018

 

Opis szkolenia:

1. Wymagania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO

 

  • Wymagania RODO dla organizacji ochrony zdrowia
  • RODO a dotychczasowe prawodawstwo w zakresie ochrony danych osobowych
  • Stosowanie wymagań RODO w Działach Finansowo-Księgowych w ochronie zdrowia

Celem wykładu jest przedstawienie wymagań RODO mających zastosowanie w sektorze ochrony zdrowia w sposób przejrzysty dla uczestników - personelu działów Finansowo-Księgowych. Uzyskają Państwo odpowiedź na pytanie, jakie wymagania mają zastosowanie w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w branży Finansowo-Księgowej w ochronie zdrowia   

 

2. Dokumentacja ochrony danych osobowych

 

  • Dokumentacja systemu ochrony danych osobowych
  • Znaczenie dokumentacji ochrony danych osobowych

Celem wykładu jest przedstawienie zasad budowania dokumentacji systemu ochrony danych osobowych oraz zapoznanie uczestników z wymaganiami przepisów prawnych w tym zakresie.

 

3. Ochrona danych osobowych w dobie informatyzacji organizacji ochrony zdrowia.

 

 

  • Ochrona danych osobowych gromadzonych w formie elektronicznej
  • Podstawy zabezpieczeń danych osobowych gromadzonych w formie elektronicznej

Celem wykładu jest przedstawienie zasad jakimi należy się kierować podczas wyboru środków służących bezpieczeństwu danych osobowych gromadzonych w formie elektronicznej. Uzyskają Państwo odpowiedź na pytanie, czy bezpieczeństwo informatyczne to tylko zadanie personelu działu IT i jaka jest rola Działów Finansowo-Księgowych w tym zakresie.

Prowadzący szkolenie:

Andrzej Peńsko - Lekarz, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w jednostkach ochrony zdrowia

Termin szkolenia:
10 maja 2018
Miejsce szkolenia:
Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Cena szkolenia:
677 zł/os
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe
Zgłoszenia:
  1. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem: pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Rozpoczęcie zajęć 10 maja o godzinie 10:00.

Zakończenie zajęć 10 maja ok. godziny 15:00.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
STYCZEŃ III Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koo...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia