Zasady minimalizowania ryzyka w zawodach medycznych
październik
12
Skierowane do lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów
Miejsce szkolenia: Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Data: 12 październik 2018

 

Opis szkolenia:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny jest procesem złożonym. Złożoność tego procesu zwiększa  ryzyko popełnienia błędu mogącego skutkować odpowiedzialnością prawną (cywilną, zawodową a nawet karną). W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną konkretne sytuacje skutkujące odpowiedzialnością. Szczególny nacisk położony na praktyczne rady jak minimalizować określone ryzyka.

 

Jeśli chcesz wiedzieć :

1. Jakie wpisy umieszczać w dokumentacji medycznej by minimalizować ryzyka ?

2.  Jakie sytuacje najczęściej skutkują pociągnięciem do odpowiedzialności?

3. Jak wygląda odpowiedzialność majątkowa osób zatrudnionych na etacie, kontrakcie, zleceniu ?

4. Na co zwrócić uwagę podpisując kontrakt lub zlecenie ?

5. Jak odpowiadać na skargi pacjentów ?

6. Jak postępować w przypadku wezwania przed sąd lub organa ścigania ?

7.  Czy i jakie ubezpieczenie wybrać ?

…to szkolenie jest dla Ciebie.

 

Program szkolenia:

  1. Skargi pacjentów-skala, rodzaje, przyczyny.
  2. Błąd medyczny, błąd organizacyjny, dokumentacja medyczna, naruszenie praw pacjenta, mienie pracodawcy i pacjenta- główne pola odpowiedzialności personelu medycznego.
  3. Reguły odpowiedzialności za tzw. błąd własny oraz błąd innych członków zespołu medycznego.
  4. Reguły prowadzenia dokumentacji medycznej- wpisy które pomagają w sporach z pacjentami.
  5. Etat, kontakt, zlecenie, wolontariat- plusy i minusy, zakres odpowiedzialności majątkowej.
  6. Skarga pacjenta- od odpowiedzi w placówce medycznej po salę sądową- praktyczne rady.
  7. Jaki zakres ubezpieczenia wybrać? Klauzule w ubezpieczeniu dobrowolnym a formy zatrudnienia.
Prowadzący szkolenie:

Paweł Strzelec-  radca prawny, wieloletni nauczyciel akademicki, od 2000 r.  prowadzi autorskie  szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Współpracuje z medycznymi samorządami zawodowymi, ekspert branży ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń sektora ochrony zdrowia. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Termin szkolenia:
12 października 2018
Miejsce szkolenia:
Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Cena szkolenia:
327 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, przerwa kawowa
Zgłoszenia:

Poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej.

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy.  Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 7 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Rozpoczęcie zajęć 12 października o godzinie 10:00.

Zakończenie zajęć 12 października ok. godziny 14:00.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
STYCZEŃ III Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koo...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia