X Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Pełnomocników ds. Praw Pacjenta
luty
12 - 14
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjno-Apartamentowe \"MRÓWKA\", ul Przekorna 33, Warszawa
Data: 12 luty 2019

 

Opis szkolenia:
 • „Ochrona pacjenta - wspólny cel oddziaływań Rzecznika Praw Pacjenta i Pełnomocników Szpitali ds. Praw Pacjenta” - Rzecznik Praw Pacjenta
 • „Prawo do informacji oraz wyrażenia zgody w orzecznictwie sadowym" - Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
 • „Wpływ kultury/religii na rozumienie pojęć zdrowia i choroby. Oczekiwania pacjentów” - dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz, wykładowca akademicki, szkoleniowiec oraz manager zarządzająca placówkami medycznymi z kilkunastoletnim doświadczeniem, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno naukowych z zakresu komunikacji lekarzy z pacjentami, zarządzania w placówkach zdrowia, PR i marketingu w usługach medycznych.
 • „Procedura postępowania z dokumentacją medyczną” - dr n. prawnych Anna Augustynowicz Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • „Prawach i obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kontekście praw pacjenta” - Jan Fedorowicz, Ekspert ochrony informacji wrażliwych i poufnych oraz danych osobowych, uwzględniających aspekt informacji jako towaru, Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, Ekspert wdrażania procedur zarządzania danymi oraz psychologii zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach i instytucjach
 • „Zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych w kontekście zdarzeń medycznych i sporów sadowych” Joanna Mrowicka - prawnik i ekonomista z tytułem MBA Akademii Koźmińskiego, pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie oraz z jednostkami sektora finansów publicznych; autorka i red. naukowy książki "Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym"

 

WARSZTATY:

 • Zawodowa komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz wystąpienia publiczne” - Jędrzej Dudkiewicz - reżyser, dziennikarz, trener medialny
 • „Krzyk czy cisza – wczesne i późne radzenie sobie z napięciami. Rola ruchu, rozmowy cichej i ekspresyjnej, rodzajów muzyki, naszych przyzwyczajeń i predyspozycji” - Maciej Kierył, lekarz, muzykoterapeuta
Termin szkolenia:
12 lutego 2019 - 14 lutego 2019     
Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjno-Apartamentowe \"MRÓWKA\", ul Przekorna 33, Warszawa
Cena szkolenia:
980 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, wyżywienie
Koszt zakwaterowania w pokoju 2-osobowym
210 zł/os.
Koszt zakwaterowania w pokoju 1-osobowym
340 zł/os.
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Wię...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia