Nasi Eksperci

Anna Augustynowicz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności prawnej personelu medycznego oraz prawami pacjenta i prawami personelu medycznego. Autorka szeregu publikacji w tym zakresie. W latach 1999-2007 pracownik Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.


Ewa BaranEwa Baran – jest wieloletnim praktykiem zawodowym. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w instytucjach szczebla centralnego, jednostkach sektora finansów publicznych oraz w organizacjach pozarządowych, jak też w sektorze prywatnym.
Jest absolwentką polityki społecznej i współczesnych stosunków międzynarodowych. Ukończyła studia podyplomowe o profilu „Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw” na Uniwersytecie w Białymstoku, „Prawa Zamówień Publicznych” na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zakresu „Audytu i Kontroli Wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych” w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie – doktorantka w zakresie nauk o zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego.
W swojej działalności zajmuje się przede wszystkim aspektami prawnymi i społeczno – ekonomicznymi funkcjonowania rynku zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej w Polsce i Unii Europejskiej.
W ciągu swojej kariery zawodowej zrealizowała ponad 5500 tys. godzin szkoleniowo-doradczych z zakresu: polityki bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, wdrażania i realizacji zadań finansowanych ze środków zewnętrznych przez jednostki sektora finansów publicznych, sektor prywatny i pozarządowy. Stale współpracuje z sektorem usług medycznych.
Wykładowca z zakresu ochrony danych m.in. dla: Uniwersytetu w Białymstoku/Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.


Katarzyna Cieszko – mgr prawa – Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, studia podyplomowe na kierunku Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z 18-letnim stażem pracy w ubezpieczeniach społecznych, (teoretyczna i praktyczna).
Doświadczony wykładowca – zarówno w dziedzinie wykładów akademickich (współpraca m.in z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu) jak i kursów i szkoleń dla pracowników służb kadrowo-płacowych z zakresu zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


M. Kornacka Prof. dr hab. Maria K. Borszewska-Kornacka jest kierownikiem Kliniki Neonatologii  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej, Wojewódzkim Konsultantem ds. Neonatologii, Jest aktualnym Prezesem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego  oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Neonatologicznego i wielu innych towarzystw polskich i zagranicznych.  Sprawuje  także  funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej Fundacji  Bank Mleka Kobiecego i wiceprzewodniczącej Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W 2012 roku powołała Koalicję dla Wcześniaka platformę edukacyjną zrzeszającą wiele organizacji pozarządowych, których celem jest uświadomienie społeczeństwu  medycznych  i społecznych problemów związanych z przedwczesnym urodzeniem dziecka.


1 Hoa DSHoa Dessoulavy-Śliwińska – specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym i skarbowym oraz prawie medycznym i farmaceutycznym.

 • Adwokat – wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką
  w Warszawie;
 • Niewykonujący zawód radcy prawnego – wpisana na listę prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;
 • Ukończenie aplikacji radcowskiej w Warszawie;
 • Ukończenie aplikacji adwokackiej na Judicial Academy w Hanoi (Wietnam);
 • Absolwent studiów podyplomowych w dziedzinie praw i wolności człowieka (PAN i Helsińska Fundacja Praw Człowieka);
 • Absolwent studiów podyplomowych Szkoły Prawa Dowodowego na UKSW;
 • Absolwent studiów podyplomowych Rzeczoznawstwa Majątkowego prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie;
 • Absolwent studiów podyplomowych w zakresie public relation i komunikacji strategicznej prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie;
 • Ukończyła szkołę Prawa Angielskiego na University of Cambridge (UK)
 • Ukończyła szkołę Prawa Amerykańskiego University of Florida (USA)
 • Ukończyła Canadian International Management Institute (zarządzanie);

Jarosław DobrzyńskiJarosław Dobrzyński z wykształcenia jest inżynierem Technologii Maszyn. Wiedza merytoryczna została wzbogacona przez ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży medycznej. W tym, przez ponad 14 lat Jarosław Dobrzyński prowadził w branży medycznej własne przedsiębiorstwo, w której był współwłaścicielem. Zdobyte doświadczenie zawodowe, poznanie rynku sektora medycznego, nawiązanie szerokiej sieci kontaktów biznesowym zarówno wśród placówek medycznych, jak i firm producentów, dystrybutorów, serwisantów i innych usługodawców kierujących ofertę do środowiska medycznego pozwoliły Jarosławowi Dobrzyńskiemu na poznanie mechanizmu rynku medycznego, oczekiwań i potrzeb. W parciu o te aspekty Jarosław Dobrzyński podjął się realizacji pionierskiego przedsięwzięcia technologiczno-informatycznego, jakim jest budowa portalu medipment.pl. Portal medipment.pl (z ang. medical equipment) wspiera placówki medyczne w planowanych inwestycjach w zakresie wyszukiwania, doboru sprzętu medycznego, ofertowania, analizy technologiczno-finansowej inwestycji, przeprowadzenia aukcji. Medipment.pl organizuje w placówkach medycznych bezpłatne szkolenia z zakresu wykorzystania oferowanego narzędzia do podnoszenia kwalifikacji i wydajności pracy pracowników odpowiedzialnych za zaopatrzenie, zamówienia, aparaturę medyczną, organizację aukcji itp.

Link : www.medipment.pl


Paweł Głuszyński – od 25 lat zajmuje się problematyką przeciwdziałania powstawaniu i bezpiecznego zagospodarowania odpadów. Związany z organizacjami pozarządowymi: OTZO, GAIA, HCWH, IPEN. Przez ostatnie 7 lat pracował jako ekspert w projektach dotyczących odpadów medycznych, realizowanych przez UE, UNDP (GEF) i Bank Światowy w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Obecnie reprezentuje w Polsce pozarządową organizację sieciową Zero Waste Europe.


Bobozena-kazberukżena Kazberuk – radca prawny od 1991 r, wcześniej prokurator Prokuratury Rejonowej w Białymstoku. Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację prokuratorską. Wpisana na listę Radców Prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Białymstoku. W trakcie wieloletniej pracy jako radca prawny miała okazję zdobyć doświadczenie w różnego rodzaju typach podmiotów z zakresu opracowywania projektów, analiz prawnych, programów regionalnych, ogólnokrajowych. Współpracowała z Warszawską Grupą Konsultingową Sp. z o.o. w Warszawie przy realizacji programu prywatyzacji przemysłu cukrowniczego (1998-1999). Ponadto współpracowała z Warszawską Grupą Konsultingową przy realizacji programu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (1999–2000). W latach 2008-2010 świadczyła obsługę prawną Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Współpracuje z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego na Podlasiu i z Białostockim Centrum Onkologii. Autorka publikacji naukowych, czynny uczestnik konferencji naukowych z dziedzin prawa. Patron wielu aplikantów radcowskich. W trakcie długoletniej praktyki zawodowej, radca prawny Bożena Kazberuk, nieustannie doskonaliła swoje umiejętności i poszerzała zdobytą wiedzę, dzięki czemu świadczy usługi na najwyższym poziomie.


Bożena Kierył jest terapeutką neurorozwoju, rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego. Pracowała w psychiatrycznych oddziałach dla dorosłych i dla dzieci w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Wiele lat prowadziła terapię dzieci z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu. Obecnie zajmuje się niespokojnymi noworodkami i niemowlętami. Pomaga młodym rodzicom zrozumieć potrzeby i zachowania dziecka, znaleźć przyczyny ich kłopotów ze snem, karmieniem czy uspokojeniem, zorganizować przyjazne, stymulujące otoczenie i zabawy wspierające rozwój. Opracowała autorski Program Łagodnej Stymulacji Wczesnego Rozwoju Noworodków i Niemowląt – „CCCC i SKS”. Z Polskim Centrum Edukacji współpracuje od 2005 r. Prowadzi zajęcia w szkole rodzenia, wykłady na zjazdach i konferencjach naukowych dla położnych, pielęgniarek i lekarzy pediatrów. Współpracuje z kliniką położniczą Miejskiego Szpitala w Wiedniu gdzie kilkakrotnie prezentowała swoje doświadczenia. Jest współautorką „Poradnika dla rodziców” wydanego przez Fundację Rodzić po Ludzku, autorką publikacji w Magazynie Pielęgniarki i Położnej, współpracuje z kwartalnikiem „Hipoalergiczni” skierowanym szczególnie do osób z alergią. Mieszka i pracuje w Warszawie. W swojej praktyce prowadzi wizyty domowe.

 


Maciej Kierył – lekarz-anestezjolog/Centr.Sz.Kolej.obecnie Międzyleski Sz.Spec.1966-2013/,dyplomowany muzykoterapeuta/Studium Muzykoterapii Wroclawskiej Ak.Muzycznej-1980r/ Stosowal muzyke relaksacyjną jako uzupelnienie premedykacji przedoperacyjnej/1970-2013/ Opracował Mobilną Rekreacje Muzyczną jedną z najbardziej popularnych w kraju technik profilaktyki i terapii muzycznej. Prowadzil Pracownie Muzykoterapii w IP Centrum Zdrowia Dziecka/1985-2012/ Prowadzil treningi odreagowująco-relaksacyjne w przychodni rehabilitacyjnej,klubach I Uniwersytecie III wieku. Od 1986r do chwili obecnej szkoli pedagogow i terapeutow w osrodkach w calym kraju. Autor” Elementow profilaktyki i terapii muzycznej „,kaset i płyt z muzyką relaksacyjną. Były wykladowca muzykoterapii klinicznej łodzkiej Ak.Muzycznej/1995-2012/ i czlonek Krajowej Rady Muzykoterapii/2012/ Aktualnie współpracuje z Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowośći i Polskim Centrum Edukacji w Warszawie.


Maciej LatosMaciej Latos – pielęgniarz, ratownik medyczny, autor bloga Intensywna Terapia | Ratownictwo, członek PTPAiIO, praktyk w oddziale intensywnej terapii oraz podstawowych i specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego, przewodniczący SKN TIVA przy Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.

 

 


Sylwia MarczewskaSylwia Marczewska – dr n. med. absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie obroniła doktorat w zakresie medycyny na temat błędów medycznych i zdarzeń niepożądanych, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawski na temat ekonomiki w ochronie zdrowia, jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie gdzie pracuje jako adiunkt, wykłada przedmioty medyczne i prawne wykorzystując swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe z pracy na stanowiskach w zarządzie szpitali.  Od 2013 r. jako przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta jest członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi, od 1996 r. posiada status wizytatora akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie jako uprawniony wizytator tej jednostki Ministerstwa Zdrowia, naukowo zajmuje się bezpieczeństwem szpitalnym w zakresie realizacji świadczeń medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz prawami pacjenta.


ZuzannaZuzanna Rohn – trener umiejętności menedżerskich, ekspert w obszarze zarządzania zespołem, rozwoju osobistego, motywowania i komunikacji. Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia. Od wielu lat menadżerka, od ponad 5 lat trenerka umiejętności w obszarach zarzadzania firmą i rozwoju osobistego. Moje doświadczenie to kilkaset godzin szkoleń, warsztatów i coachingów biznesowych. Pracuję na stanowisku menadżerskim w sektorze ochrony zdrowia – z sukcesem prowadzę projekty biznesowe, godząc ze sobą interesy różnych grup zawodowych , satysfakcję klienta i sukces ekonomiczny. W 2011 r postanowiłam postawić na swoją pasję – zająć się bardziej profesjonalnie treningiem umiejętności – i ukończyłam krakowską Szkołę Trenerek i Trenerów „Heuresis“. Wiele lat jestem związana z zarządzaniem jakościa w ochronie zdrowia – najpierw jako audytor normy ISO 9001 a potem jako pełnomocnik dyrektora ds zarządzania jakościa w ochronie zdrowia. Specjalizuję się w szkoleniach dla kadry medycznej. Znam problemy z jakimi muszą borykać się pracownicy ochrony zdrowia – zarówno Ci, którzy pracują bezpośrednio z pacjentem jak i zarządzający.


PPaweł Strzelecaweł Strzelec – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, aplikacja prokuratorska zakończona egzaminem prokuratorskim. Wieloletni nauczyciel akademicki, (m. in. Katedra Postępowania Karnego UMCS w Lublinie, Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu, Puławska Szkoła Wyższa, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie). Od 2000 r. prowadzi autorskie szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu postępowania karnego, prawa nieletnich, prawa medycznego i ubezpieczeń. Sekretarz Komisji Prawniczej PAN/ Oddział w Lublinie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie.

 


marcin-wankeMarcin Wanke - absolwent (1995) studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: Andragogika (edukacja dorosłych), wielu kursów i szkoleń w zakresie zarządzania, marketingu, projektowania i organizacji szkoleń, coachingu biznesowego i życiowego, akredytowany coach Welth Dynamics i Sprctum of Welth Dynamics, Flow Consultant – Talent Dynamics. Współzałożyciel i dyrektor Agencji Marketingowej „RZUT OKA”, działającej nieprzerwanie od 1994r., pracującej dla takich marek jak: BIC Polska, Thomson Consumer Electronics Polska, Mercedes-Benz Polska, WURTH Polska, Lindt&Sprungli Polska i wielu innych. Członek zarządu Synergy Concept Consulting Konsorcjum. Współzałożyciel firmy szkoleniowo-eventowej „High Potential”, specjalizującej się w działaniach edukacyjnych, nakierowanych na rozwój biznesowy i osobisty. Organizator wielu konferencji i szkoleń biznesowych, mówca i trener. Autor programów szkoleniowych z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania efektywnych zespołów oraz efektywności osobistej. Konsultant, coach biznesowy i życiowy, doradca strategiczny zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym, relacjach rodzinnych i zespołowych.

 


mgr Zbigniew Wiernicki – Uczestniczył w pracach nad ustawą o finansach publicznych i koordynował przygotowania aktów wykonawczych do tej ustawy (w tym rozporządzenia RM z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa). Wieloletni dydaktyk w ramach działań edukacyjnych współpracował między innymi z Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości MF, Zakładem Doskonalenia kadr MF, z TNOiK, z PARP. Szkolił służby finansowe administracji, w tym także dyrektorów, kierowników, pracowników różnych instytucji i jednostek samorządowych i rządowych. Autor licznych artykułów dotyczących zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych. Od 1992 r. związany zawodowo z MF


robert-wykowskiRobert Wykowski – specjalista d.s. Serwisu Sprzętu Medycznego z ponad 15-sto letnim doświadczeniem w branży. Pracował m.in. Dla Fujinon, Fujifilm, Magstim i Micromed; obecnie kierownik Działu Sprzętu i Aparatury Medycznej Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Posiada szeroką wiedzę w obszarze eksploatacji, wdrażania nowych technologii oraz szkoleń personelu medycznego z zakresu systemów medycznych. Prywatnie były zawodnik Politechniki Warszawskiej i reprezentacji Polski w siatkówce plażowej.

 


Newsy
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2018
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Wię...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
maj
10
Ilość dni szkolenia: 1
maj
14
Ilość dni szkolenia: 4
maj
14
maj
20
Ilość dni szkolenia: 5