to  na ogół jedno lub dwudniowe spotkania branżowe. Odbywają się  w dużych miastach wybranego regionu co  daje możliwość uczestniczenia wszystkim zainteresowanym  ze względu na dogodną lokalizację i niższe opłaty. 
Polskie Centrum Edukacji
www.pce.com.pl
©  2012 Mirosław Żyznowski
O firmie  Zjazdy Ogólnopolskie Konferencje regionalne Szkolenia  Doradztwo  Publikacje  Kontakt
Konferencje Regionalne
 
[Strona główna ][Mapa serwisu][Nasze serwisy]
              Szkoła Rodzenia dla Każdej Mamy - edukacja i profilaktyka
Jednodniowe szkolenia dla położnych i położnych rodzinnych 2013 r.

Gdańsk          12 marca 2013 r.             (zakończona)
Lublin            24 kwietnia 2013 r.          (zakończona)
Poznań          22 maja 2013 r.               (zakończona)
Wrocław        23 maja 2013 r.              (zakończona)
Kraków          24 maja 2013 r.              (zakończona)
Warszawa      6 września 2013 r.          (zakończona)
                                                   
              Szkoła Rodzenia dla Każdej Mamy - bezpieczeństwo matki i dziecka,
              bezpieczeństwo pracy położnej i pielęgniarki
Jednodniowe szkolenia dla położnych i położnych rodzinnych 2015 r.  

Katowice        23 kwietnia 2015 r.             (zakończona)
Poznań          13 maja 2015 r.                   (zakończona)
Warszawa      20 maja 2015 r.                  (zakończona)
Lublin            17 czerwca 2015 r.             (zakończona)
Białystok        9 września 2015 r.              (zakończona)
Gdańsk          16 września 2015 r.            (zakończona)  
Wrocław        25 listopada 2015 r.         (zakończona)
Kraków          26 listopada 2015 r.            (zakończona)
              Szkoła Rodzenia dla Każdej Mamy - rola położnej w przygotowaniu
              do macierzyństwa
Jednodniowe szkolenia dla położnych i położnych rodzinnych 2014 r.

Gdańsk          12 marca 2014 r.             (zakończona)
Katowice        26 marca 2014 r.            (zakończona)
Poznań          15 kwietnia 2014 r.          (zakończona)
Lublin            14 maja 2014 r.              (zakończona)
Warszawa      9 września 2014 r.          (zakończona)        
Wrocław        17 września 2014 r.         (zakończona)  
Kraków          28 października 2014 r.    (zakończona)          
Łódź              19 listopada 2014 r.         (zakończona)
Partnerzy/Sponsorzy
UDZIAŁ BEZPŁATNY
Patron medialny
            FORUM POŁOŻNEJ 2016 „Zadania położnej/pielęgniarki w opiece okołoporodowej”
Regionalne konferencje dla położnych, położnych prowadzących szkoły rodzenia, 
położnych/pielęgniarek rodzinnych, środowiskowych, neonatologicznych. Dla położnych i pielęgniarek
pracujących na oddziałach jak również prowadzanych własne praktyki

Gdańsk          15 marca 2016 r.          ➜  więcej...   BRAK MIEJSC
Wrocław        6 kwietna 2016 r.          ➜  więcej...   BRAK MIEJSC
Lublin            27 kwietnia 2016 r.        ➜  więcej...   BRAK MIEJSC
Poznań          11 maja 2016 r.            ➜  więcej...   BRAK MIEJSC
Rzeszów        14 września 2016 r.      ➜  więcej...   BRAK MIEJSC
Łódź              21 września 2016 r.       ➜  więcej...
Katowice        26 października 2016 r.  ➜  więcej...
Warszawa      16 listopada 2016 r.       ➜  więcej...