to  na ogół jedno lub dwudniowe spotkania branżowe. Odbywają się  w dużych miastach wybranego regionu co  daje możliwość uczestniczenia wszystkim zainteresowanym  ze względu na dogodną lokalizację i niższe opłaty. 
              Szkoła Rodzenia dla Każdej Mamy - rola położnej w edukacji zdrowotnej
Jednodniowe szkolenia dla położnych i położnych rodzinnych 2012 r.

Gdańsk         13 kwietnia 2012 r.  (zakończona)
Warszawa    11 maja 2012 r.      (zakończona)
Poznań         18 maja 2012 r.      (zakończona)
Kraków         7 września 2012 r.  (zakończona)
Wrocław       8 września  2012 r. (zakończona)
Lublin           14 września 2012 r. (zakończona)
Polskie Centrum Edukacji
www.pce.com.pl
©  2012 Mirosław Żyznowski
O firmie  Zjazdy Ogólnopolskie Konferencje regionalne Szkolenia  Doradztwo  Publikacje  Kontakt
Konferencje Regionalne
 
[Strona główna ][Mapa serwisu][Nasze serwisy]
              Szkoła Rodzenia dla Każdej Mamy - edukacja i profilaktyka
Jednodniowe szkolenia dla położnych i położnych rodzinnych 2013 r.

Gdańsk          12 marca 2013 r.             (zakończona)
Lublin            24 kwietnia 2013 r.          (zakończona)
Poznań          22 maja 2013 r.               (zakończona)
Wrocław        23 maja 2013 r.              (zakończona)
Kraków          24 maja 2013 r.              (zakończona)
Warszawa      6 września 2013 r.          (zakończona)
                                                   
              Szkoła Rodzenia dla Każdej Mamy - bezpieczeństwo matki i dziecka,
              bezpieczeństwo pracy położnej i pielęgniarki
Jednodniowe szkolenia dla położnych i położnych rodzinnych 2015 r.  

Katowice        23 kwietnia 2015 r.             (zakończona)
Poznań          13 maja 2015 r.                   (zakończona)
Warszawa      20 maja 2015 r.                  (zakończona)
Lublin            17 czerwca 2015 r.             (zakończona)
Białystok        9 września 2015 r.              (zakończona)
Gdańsk          16 września 2015 r.            (zakończona)  
Wrocław        25 listopada 2015 r.         (zakończona)
Kraków          26 listopada 2015 r.            (zakończona)
              Szkoła Rodzenia dla Każdej Mamy - rola położnej w przygotowaniu
              do macierzyństwa
Jednodniowe szkolenia dla położnych i położnych rodzinnych 2014 r.

Gdańsk          12 marca 2014 r.             (zakończona)
Katowice        26 marca 2014 r.            (zakończona)
Poznań          15 kwietnia 2014 r.          (zakończona)
Lublin            14 maja 2014 r.              (zakończona)
Warszawa      9 września 2014 r.          (zakończona)        
Wrocław        17 września 2014 r.         (zakończona)  
Kraków          28 października 2014 r.    (zakończona)          
Łódź              19 listopada 2014 r.         (zakończona)
Partnerzy/Sponsorzy
TYLKO 28 zł*
Patron medialny
            LECZENIE PRZEZ ŻYWIENIE - JAK UNIKNĄĆ ALERGII U DZIECI SYSTEM SKUTECZNEJ 
            PROFILAKTYKI PRO ZDROWOTNEJ
Bezpłatne WARSZTATY dla położnych i pielęgniarek pracujących w szkołach rodzenia        
Warszawa,  18 listopada 2015 r.            ➜  więcej...