Rachunkowość, rachunek kosztów i controling w podmiotach leczniczych
lipiec
04 - 05
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss, ul. Żwanowiecka 20
Data: 04 lipiec 2017

 

Opis szkolenia:

4 lipca

14:30               przyjazd i rejestracja uczestników

15:00-16:00    obiad

16:00 - 19:00 Rachunkowość w podmiotach leczniczych

1)  Wybrane zagadnienia z rachunkowości w świetle przepisów ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem regulacji ustawy o działalności leczniczej, w tym w szczególności:

 • dotacje i dofinansowania, w tym ze środków europejskich - zasady ujęcia i rozliczenia,
 • fundusz własny,
 • rezerwy oraz bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, w tym przyszłe świadczenia na rzecz pracowników,
 • inne (np. możliwość przekształcania sp. zoz w spółki kapitałowe)

2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015r.  w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców - omówienie wybranych zagadnień.

3) Dyskusja nad aktualnymi problemami podmiotów leczniczych z uwzględnieniem specyfiki ich gospodarki finansowej.

Małgorzata Czupryńska - biegły rewident, wieloletni nauczyciel z zakresu rachunkowości, praktyk w zakresie badania sprawozdań

20:00  kolacja

5 lipca

8:00 - 9:00      śniadanie (dla osób zakwaterowanych w hotelu)

9:00 - 14:00    Rachunek kosztów i controlling w podmiotach leczniczych

 • System ewidencji kosztów jako podstawowe źródło informacji do zarządzania w podmiocie leczniczym
 • struktura ośrodków kosztów
 • rozdzielniki kosztów bezpośrednich ośrodków kosztów
 • ewidencja kosztów leków i jednorazowych wyrobów medycznych (apteczki oddziałowe)
 • ewidencja kosztów zasobów ludzkich (kontrakty + wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne)
 • klucze podziałowe do kosztów pośrednich

2) Raporty zarządcze w podmiocie leczniczym

 • analiza kosztów ośrodka kosztów na przykładzie kosztów oddziału szpitalnego (koszty kontrolowane, niekontrolowane)
 • wskaźniki ze statystyki medycznej użyteczne w procesie oceny efektywności oddziału
 • ocena działania jednostki w perspektywie długo- i krótkoterminowej (ustalanie minimalnej ceny produktu w długim i krótkim okresie przy założeniu istnienia wolnych mocy produkcyjnych i ich braku)

3) Kalkulacja kosztów obiektów w podmiocie leczniczym

 • osobodzień jako podstawowy obiekt kosztów w oddziale szpitalnym
 • pacjent jako obiekt kosztów
 • niewykorzystany potencjał w szpitalu

dr Monika Raulinajtys-Grzybek - adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu controllingu, rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów. Specjalizuje się w problematyce wdrażania narzędzi rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w podmiotach leczniczych i wykorzystaniu ich w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia.

14:00-15:00    obiad, pożegnanie uczestników

Termin szkolenia:
04 lipca 2017 - 05 lipca 2017     
Miejsce szkolenia:
Warszawa, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss, ul. Żwanowiecka 20
Cena szkolenia:
890 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe
Zakwaterowanie i wyżywienie w pokoju 2-os.
330 zł/os.
Zakwaterowanie i wyżywienie w pokoju 1-os.
450 zł/os.
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypelnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem: pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby odbierającej.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2017
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Wię...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
sierpień
22
Ilość dni szkolenia: 1
sierpień
29
Ilość dni szkolenia: 1
sierpień
30
Ilość dni szkolenia: 1
wrzesień
06
Ilość dni szkolenia: 1