Podstawy ochrony danych osobowych w organizacjach ochrony zdrowia
sierpień
29
Miejsce szkolenia: Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Data: 29 sierpień 2017

 

Opis szkolenia:

1. Wymagania prawne w zakresie ochrony danych osobowych

Znajomość wymagań prawnych, w tym prawnych wymagań branżowych - medycznych jest podstawą ich spełnienia.  Podczas szkolenia zostanie omówiony aktualny stan prawny w zakresie ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki organizacji ochrony zdrowia. W tej części szkolenia wyspecyfikujemy wymagania dla systemu bezpieczeństwa danych osobowych w firmie medycznej.

2. Dokumentacja bezpieczeństwa informacji

Ta część szkolenia da uczestnikom szkolenia odpowiedź na pytania:

 • jaka jest obowiązkowa (wymagana przepisami prawnymi)dokumentacja systemu bezpieczeństwa informacji?
 • jakie dodatkowe dokumenty mogą być pomocne w pracy Administratora bezpieczeństwa Informacji?
 • co powinny zawierać Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym?
 • Jakie formularze robocze warto stosować w pracy Administratora bezpieczeństwa Informacji?

3. Rola ADO, ABI, ASI w systemie bezpieczeństwa informacji, zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Przedstawiony zostanie podział funkcji, zakresy obowiązków i uprawnień oraz odpowiedzialność na poszczególnych stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych. Omówimy zależności i powiązania wymienionych wyżej stanowisk oraz ich rola w systemie bezpieczeństwa informacji. Omówiona zostanie także procedura zgłoszenia i odwołania ABI.

4. Zbiory danych osobowych - rejestr zbiorów

Ta część szkolenie odpowie na pytania:

 • jak zbudować rejestr zbiorów danych osobowych w organizacji ochrony zdrowia?
 • jakie są wymagane elementy rejestru?
 • kiedy istnieje obowiązek zgłoszenia i rejestracji zbiorów w GIODO?
 • Jak prowadzić rejestr zbiorów?

5. Kontrole GIODO

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia kontroli przez urzędników GIODO. Przedstawiony zostanie zakres uprawnień personelu GIODO prowadzącego kontrolę, zakres kontroli, metody stosowane podczas kontroli, dokumentacja związana z kontrolą. Podczas szkolenia podzielimy się z uczestnikami własnymi doświadczeniami zebranymi w trakcie kontroli GIODO oraz doradzimy jak reprezentować własna firmę podczas kontroli.

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Zmiana wymagań prawnych dotyczących ochrony danych dotyka wszystkich, w tym zakłady ochrony zdrowia. W jakim stopniu, jakie są zmiany pozytywne, jakie negatywne? Podczas szkolenia przekażemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Prowadzący szkolenie:

Andrzej Peńsko - lekarz, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji

Termin szkolenia:
29 sierpnia 2017
Miejsce szkolenia:
Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Cena szkolenia:
580 zł/os.
Zapewniamy:
Udział, materiały, przerwy kawowe, lunch
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypelnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem: pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW od godz. 09:30
 
ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ  o godz. 10:00    

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ  ok. godz. 15.00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2018
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Wię...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
marzec
22
marzec
26
Ilość dni szkolenia: 2
kwiecień
11
Ilość dni szkolenia: 5
kwiecień
11