I Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących
listopad
06 - 09
"Poszerzenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz epidemiologii i profilaktyki zdrowia"
Miejsce szkolenia: Augustów, Hotel Warszawa, ul. Zdrojowa 1
Data: 06 listopad 2017

 

Opis szkolenia:

NA SZKOLENIE ZOSTAŁ JEDEN WOLNY POKÓJ 2-OSOBOWY

Nowy zmieniony program po konsultacjach z wybranymi placówkami medycznymi

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

 • Przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji medycznej wynikające z ustawy o prawach pacjenta oraz innych aktów prawnych
 • Przepisy regulujące zasady odpowiedzialności pielęgniarki i położnej oraz zasady wyboru optymalnych polis ubezpieczeniowych

2. Unormowania prawne z zakresu zamówień publicznych i procedury ich stosowania w realiach podmiotu leczniczego, zasady eksploatacji wyrobów medycznych i produktów leczniczych

3. Pielęgniarko i położno pielęgnuj swoje zdrowie i nie daj się chorobie

 • Poszerzenie wiedzy związanej z ergonomiką pracy na oddziale i w przychodni
 • Profilaktyka zdrowia
 • Zasady stosowania autoterapii bólu

4. Poszerzenie wiedzy z zakresu epidemiologii na oddziale

 • Jak poprawić bezpieczeństwo epidemiologiczne w oddziale nie zwiększając budżetu
 • Epidemiologiczne ujęcie błędów pracowników medycznych

5. Wymagania prawne w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych

6. Regulacje i unormowania prawne dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Po szkoleniu możliwość skorzystania z warsztatów:

 • „Zarządzanie emocjami – czyli jak radzić sobie w sytuacjach wywołujących emocje w nas i w innych”-
 • „Krzyk czy cisza – wczesne i późne radzenie sobie z napięciami. Rola ruchu, rozmowy cichej i ekspresyjnej, rodzajów muzyki, naszych przyzwyczajeń i predyspozycji”
Prowadzący szkolenie:

dr n. prawnych Anna Augustynowicz - Warszawski Uniwersytet Medyczny

Paweł Strzelec - radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie

Danuta Jaskulska - trener – prawnik, były arbiter z listy Prezesa UZP.  Duże praktyczne doświadczenie, udział w pracach komisji przetargowej w charakterze sekretarza, przewodniczącego komisji oraz kontroli prowadzonych postępowań. Uwzględnia rozwiązania problemów zamówieniowych w aspekcie systemowym i biznesowym

Zdzisław Jarecki - mgr fizjoterapii

Marzena Stopa – specjalista ds. epidemiologii

Małgorzata Giemza –Konsultant ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego woj. Mazowieckiego

Andrzej Peńsko - lekarz, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji

Marcin Wanke - trener komunikacji interpersonalnej, andragog

Maciej Kierył - lekarz, muzykoterapeuta

Beata Szlendak - Z-ca Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Termin szkolenia:
06 listopada 2017 - 09 listopada 2017     
Miejsce szkolenia:
Augustów, Hotel Warszawa, ul. Zdrojowa 1
Cena szkolenia:
980 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych i 3-osobowych
Pobyt wydłużony od 5 listopada
1300 zł/os. Cena obejmuje kolację w dniu 5 listopada, nocleg i śniadanie 6 listopada, wycieczkę do Wilna (wraz z obiadem i wejściami do muzeów)
Dopłata do pokoju 1-osobowego za pobyt podstawowy
120 zł/os.
Dopłata do pokoju 1-osobowego za pobyt wydłużony
160 zł/os.
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

do końca sierpnia wymagane są wpłaty 50%, pozostała należność do 10 października

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji po dniu 10 października organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

UWAGA!

Dla osób zainteresowanych będzie zorganizowany transport z Warszawy i z powrotem.

Opłata za transport w obie strony wynosi 190 zł.

Możliwy przejazd 5 listopada na pobyt wydłużony oraz 6 listopada na pobyt podstawowy.

Wyjazd z Warszawy z Placu Defilad 5 oraz 6 listopada o godzinie 15:00.

Wyjazd z Augustowa 9 listopada około godziny 8:00.

 Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
lipiec
21
Ilość dni szkolenia: 1
lipiec
26
Ilość dni szkolenia: 2
sierpień
22
sierpień
29
Ilość dni szkolenia: 1