Rola narzędzi zarządzania w kontekście zmian w systemie finansowania w ochronie zdrowia
listopad
14
Miejsce szkolenia: Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Data: 14 listopad 2017

 

Opis szkolenia:

1. Zmiany w organizacji systemu ochrony zdrowia a zapotrzebowanie na informację

2. Przegląd najważniejszych (w nowych warunkach) narzędzi controllingu i ich zastosowanie w zarządzaniu podmiotem leczniczym:

m.in. 

- Zrównoważona Karta Wyników i KPI

- budżetowanie

- raport rentowności ośrodka odpowiedzialności

- system cen transferowych

- rachunek kosztów

Prowadzący szkolenie:


dr Monika Raulinajtys-Grzybek - adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu controllingu, rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów. Specjalizuje się w problematyce wdrażania narzędzi rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w podmiotach leczniczych i wykorzystaniu ich w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia.

Termin szkolenia:
14 listopada 2017
Miejsce szkolenia:
Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Cena szkolenia:
590 zł/os
Zapewniamy:
Udział, materiały, przerwy kawowe, lunch
Zgłoszenia:
  1. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem: pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Rejestracja na szkolenie od godz. 09:30                                      
Zajęcie rozpoczynają się: o godz. 10:00

Zakończenie zajęć: ok. godz. 15:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2018
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Wię...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia