II Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących
luty
05 - 08
„Poszerzenie wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej, zarządzania personelem i standardów akredytacyjnych”
Miejsce szkolenia: Międzyzdroje, Hotel Vestina, ul. Promenada Gwiazd 30
Data: 05 luty 2018

 

Opis szkolenia:
 1. „Roszczeniowy pacjent a ochrona prawna pielęgniarki i położnej. Odpowiedzialność personelu POZ i opieki zamkniętej”
 2. „Osoby niezdolne do samodzielnego wyrażania zgody – jak uzyskać zgodę na leczenie i upoważnienie do przekazywania informacji (np. dzieci, osoby z demencją, pacjent psychiatryczny)”
 3. Dokumentacja medyczna oraz standardy akredytacyjne w POZ i szpitalach:
  1. Aspekty prawne
  2. "Granice formalnej konieczności w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta leczonego w szpitalu. Opinia praktyka medycznego na temat wpisów koniecznych i zbędnych, formularzy wymaganych i zalecanych, podpisów i autoryzacji, zleceń, protokółów, zgód będących podstawą dla podejmowania działań i interwencji medycznych"
 4. Ochrona danych osobowych i elektroniczna dokumentacja pacjenta
 5. Zarządzanie personelem
  1. Normy pracy, czas pracy, układanie grafików przy zachowaniu norm, zwolnienia
  2. Komunikacja jako podstawowy element zarządzanie zespołem
  3. Motywowanie i ocenianie pracownika
 6. Aktualne zagadnienia dotyczące środowiska pielęgniarskiego
Prowadzący szkolenie:
 • Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
 • Andrzej  Peńsko, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji
 • dr n. prawnych Anna Augustynowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog
 • Zygmunt Sitko, Zastępca Naczelnej Pielęgniarki, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie 
 • Gabriela Hofman, Przewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • dr n. med. Sylwia Marczewska, wizytator Ośrodka Akredytacji CMJ w Krakowie
Termin szkolenia:
05 lutego 2018 - 08 lutego 2018     
Miejsce szkolenia:
Międzyzdroje, Hotel Vestina, ul. Promenada Gwiazd 30
Cena szkolenia:
980 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych i 3-osobowych
Dopłata do pokoju 1-osobowego
120 zł/os.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

wymagane są wpłaty 50% w ciągu 2 dni po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na szkolenie, pozostała należność do 31 stycznia 2018 r.

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji po 15 stycznia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Rejstracja uczestników na szkolenie 5 lutego 2018 r od godz. 17:00

Zakończenie szkolenia 8 lutego 2018 r.ok. godz. 10:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia