VI Ogólnopolski Zjazd Kierowników Działów Aparatury Medycznej
marzec
22 - 23
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe Boss, Ul. Żwanowiecka 20, Warszawa
Data: 22 marzec 2018

 

Opis szkolenia:
 • Praca działów Aparatury Medycznej – w różnych podmiotach leczniczych;
 • Wymagania dotyczące szkoleń pracowników
 • Dokumentacja w dziale ApMed a wymagania na oddziale
 • Jak usprawnić funkcjonowanie działu Aparatury Medycznej z pomocą dedykowanego oprogramowania
 • Przeglądy okresowe Aparatury Medycznej w myśl ustawy o wyrobach Medycznych – czego należy wymagać od wykonawców. Zestawienie rozwiązań
 • Analiza kosztów wprowadzania określonych kryteriów ocen ofert w postępowaniach
 • Grupowanie sprzętu medycznego dla prawidłowego przeprowadzenia przetargu na usługi serwisowe
 • Wzory umów serwisowych
 • Ochrona danych osobowych w praktyce działów Aparatury Medycznej
 • Odpowiedzialność prawna Kierowników Działów Aparatury Medycznej - użytkowanie sprzętu a incydenty medyczne
 • Nowoczesne systemy wyposażania placówek medycznych
 • Zamówienia Publiczne na dostawy i serwis sprzętu
 • Serwis aparatury endoskopowej  - pokaz techniczno - manualny
Prowadzący szkolenie:
 • Robert Wykowski, Kierownik Działu Sprzętu i Aparatury Medycznej, Szpital Bielański, Warszawa
 • Andrzej Peńsko, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji
 • Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
 • Danuta Jaskulska,  prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w podmiocie leczniczym
 • Jarosław Dobrzyński, dyrektor firmy AMDG, twórca portalu MedipmentGrzegorz Nadolny, SAMSO –dystrybutor produktów Rigel Medical
 • Maciej Szandar, Appmedica
 • Marcin Grzegorzewski
Termin szkolenia:
22 marca 2018 - 23 marca 2018     
Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe Boss, Ul. Żwanowiecka 20, Warszawa
Cena szkolenia:
787 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, pełne wyżywienie
Cena zakwaterowania
155 zł/os.
Dopłata do pokoju 1-osobowego
105 zł/os.
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem: pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

 

Dodatkowe informacje:
 

Rejestracja uczestników i obiad: od godz. 12:30 w dn. 22 marca 2018 r.

Zajęcia rozpoczynają się:
                          w dn. 22 marca 2018 r. o godz. 13:45

Zakończenie zajęć:
                          w dn. 23 marca 2018 r. ok. godz. 15:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia