VI Ogólnopolska Konferencja Standardy Przyjaznej Izby Przyjęć i SOR
marzec
14
Miejsce szkolenia: Millennium Plaza, Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 123A
Data: 14 marzec 2018

 

Opis szkolenia:

 9:30              rejestracja uczestników

9:50 – 10:40  „Relacja na styku - ZRM a SOR i Izby Przyjęć” – Maciej Serafyn, mgr zdrowia publicznego, specjalista zarządzania w ochronie zdrowia

10:40 -11:25 "Sposób i procedury przyjmowania pacjenta jako element ciągłości opieki w świadczeniach szpitalnych" – dr n. med. Sylwia Marczewska, wizytator Ośrodka Akredytacji CMJ w Krakowie

11:25-11:45   przerwa kawowa

11:45-12:35 „Postępowanie i komunikacja z trudnym pacjentem (pacjent psychicznie chory, pacjent agresywny)” –Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog

12:35 -13:30 „Ochrona danych osobowych i elektroniczna dokumentacja pacjenta”– Andrzej Peńsko, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji

13:30-14:00  obiad

14:00-14:45  „Pracownicy Izby Przyjęć wobec organów ścigania (zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, udzielanie informacji policji)” – dr n. prawnych Anna Augustynowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

14:45-15:30 „Przemoc w rodzinie, procedura Niebieskiej Karty, prawo rodzinne” - Agnieszka Olszewska, prawnik, mediator rodzinny, pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

15:30-16:00 zakończenie, dyskusja podsumowująca, rozdanie zaświadczeń

 

Ratownikom medycznym za udział w konferencji przysługuje 8 punktów edukacyjnych.

Termin szkolenia:
14 marca 2018
Miejsce szkolenia:
Millennium Plaza, Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 123A
Cena szkolenia:
570 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Każda następna osoba z tej samej jednostki
50% ceny szkolenia
Zgłoszenia:
  1. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem: pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2018
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Wię...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia