III EDYCJA II Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących
listopad
26 - 29
„Poszerzenie wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej, zarządzania personelem i standardów akredytacyjnych”
Miejsce szkolenia: Zakopane, Hotel TATRA, ul. Cyrhla 34
Data: 26 listopad 2018

 

Opis szkolenia:
 • "Granice formalnej konieczności w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta leczonego w szpitalu. Opinia praktyka medycznego na temat wpisów koniecznych i zbędnych, formularzy wymaganych i zalecanych, podpisów i autoryzacji, zleceń, protokółów, zgód będących podstawą dla podejmowania działań i interwencji medycznych"
 • „Ochrona danych osobowych i elektroniczna dokumentacja pacjenta” 
 • "Czas pracy - praktyczne zastosowanie"
 • „Motywowanie pracownika”
 • „Ocenianie pracownika”
 • „Roszczeniowy pacjent a ochrona prawna pielęgniarki i położnej. Odpowiedzialność  personelu POZ i opieki
 • „Komunikacja jako podstawowy element zarządzania zespołem” – wykład z elementami warsztatu
 • „Osoby niezdolne do samodzielnego wyrażania zgody – jak uzyskać zgodę na leczenie i upoważnienie do przekazywania informacji (np. dzieci, osoby z demencją, pacjent psychiatryczny)”
 • „Dokumentacja medyczna oraz standardy akredytacyjne w POZ i szpitalach-aspekty prawne”-
Prowadzący szkolenie:
 • dr n. med. Sylwia Marczewska, wizytator Ośrodka Akredytacji CMJ w Krakowie
 • dr n. prawnych Anna Augustynowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
 • Jan Fedorowicz, Ekspert ochrony informacji wrażliwych i poufnych oraz danych osobowych, Członek Stowarzyszenia IODO, Ekspert wdrażania procedur zarządzania danymi
 • Zygmunt Sitko, Zastępca Naczelnej Pielęgniarki, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
 • Anna Osińska, pedagog
 • Marta Kotomska, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Warszawie
 • Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog
Termin szkolenia:
26 listopada 2018 - 29 listopada 2018     
Miejsce szkolenia:
Zakopane, Hotel TATRA, ul. Cyrhla 34
Cena szkolenia:
980 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych i 3-osobowych
Dopłata do pokoju 1-osobowego
120 zł/os.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

wymagane są wpłaty do 8 listopada 2018 r.

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji po 5 listopada organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Rejstracja uczestników na szkolenie 26 listopada 2018 r. od godz. 17:00

Zakończenie szkolenia 29 listopada 2018 r.ok. godz. 10:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia