Współpraca kierowników z działem ZP przy postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w ochronie zdrowia
czerwiec
25
„Szkolenie przeznaczone dla kierowników i specjalistów z działów: IT, aptek, laboratoriów, działów technicznych, kadr, działów finansowo-księgowych, zaopatrzenia, kierowników klinik, pielęgniarek oddziałowych”
Miejsce szkolenia: Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Data: 25 czerwiec 2018

 

Opis szkolenia:

1. Mówimy innym językiem? Specyfika zamówień publicznych,  znaczenie poszczególnych pojęć.

2. Kiedy jest obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych? 

3. Czy drobne zamówienia zawsze wymagają sumowania?  Zamówienia planowane i te nieprzewidziane. Przetarg nie zawsze optymalnym rozwiązaniem.

4. Zasady i znaczenie szacowania zamówień, z uwzględnieniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Nieuzasadnione łączenie zamówień. Kiedy jest dozwolony podział zamówienia?

5. Współpraca z Działem Zamówień Publicznych. Jakich argumentów użyć, aby przekonać do racji merytorycznych i wysokiej jakości zakupów?

6. Jak opisać przedmiot zamówienia aby zgodnie z prawem uzyskać zamierzony efekt? Czy ograniczenie konkurencji jest zawsze zakazane?

6.1  Najczęściej popełniane błędy przy opisie przedmiotu zamówienia. Skutki nieuwzględnienia dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia w innych częściach specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez specjalistę do spraw zamówień publicznych.

7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – jako spójny dokument całej komisji przetargowej. Pułapki w zapytaniach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) , terminy na odpowiedzi na zapytania, modyfikacja SIWZ.

8. Istotne pytania:

  • Kiedy konieczna jest zmiana terminu składania ofert?
  • Jak odpowiadać, aby przetarg zakończył się sprawnie i szybko?
  • Czy osoba do kontaktów może udzielać ustnych wyjaśnień?
  • Czy zawsze nadmierny formalizm jest wskazany w zamówieniach publicznych? (kiedy odpowiedzi na pytania skutkują koniecznością przesunięcia terminów)

9. Druga strona postępowania – spojrzenie na postępowanie okiem Wykonawcy (co utrudnia złożenie ofert, nadmierne kary i obostrzenia w umowach, które w praktyce nie zawsze są stosowane)

10. Zasady realizacji umów, zmiany umów, protokoły odbioru, współpracą z Wykonawcą.

11. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Praktyczne wskazówki dotyczące uzasadnienia odpowiedzi na odwołanie.

12. Dyskusja. Omówienie przykładów uczestników szkolenia. Propozycja optymalnych rozwiązań.

Prowadzący szkolenie:

Danuta Jaskulska - prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w podmiocie leczniczym

Termin szkolenia:
25 czerwca 2018
Miejsce szkolenia:
Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Cena szkolenia:
470 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Zgłoszenia:

UWAGA!

Przy zgłoszeniu kilku osób z tej samej jednostki rabat ustalany indywidualnie.

  1. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem: pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:
 

Rozpoczęcie zajęć 25 czerwca o godzinie 10:00.

Zakończenie zajęć 25 czerwca ok. godziny 16:00.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Więks...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia