RODO W PIELĘGNIARSTWIE - Ochrona danych w pielęgniarstwie i położnictwie rodzinnym
czerwiec
14
Miejsce szkolenia: Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Data: 14 czerwiec 2018

 

Opis szkolenia:

Podczas NASZEGO SZKOLENIA samodzielnie, z pomocą eksperta, stworzysz krok po kroku procedurę ochrony danych na własny użytek.

 

  • zaoszczędzisz czas i samodzielnie zrobisz coś, za co i tak musiałabyś zapłacić zdecydowanie więcej
  • poczujesz się bezpieczna i będziesz mogła spokojnie pracować
  • od teraz nie będzie ci straszna żadna kontrola
  • nawet jeśli byłaś na szkoleniu z RODO - to dopiero od tygodnia jest znana i obowiązuje stosowna ustawa,  zgodnie, z którą masz szansę razem z nami wdrożyć obowiązujące cię przepisy

 

Ochrona danych w pielęgniarstwie i położnictwie rodzinnym

Ochrona danych i informacji o osobach zawsze była istotna. W związku z ciągłym naruszaniem prywatność zwłaszcza przez koncerny i portale społecznościowe, Unia Europejska wprowadziła zaostrzone przepisy chroniące osoby fizyczne. Z jednej strony jest to bardzo dobre rozwiązanie, z drugiej nakłada na przedsiębiorców ogromną ilość dodatkowych obowiązków. Dotyczy to zwłaszcza ustaw w Polsce, które nie dość że nie mają jeszcze mocy prawnej, to wprowadzają mnóstwo wyjątków i obostrzeń.

 

1. Co to jest i po co jest ochrona danych i informacji - fakty i mity

1.1. Co to jest ochrona danych i informacji pacjenta

1.2. Co to jest ochrona danych i informacji o personelu

1.2.1. stałym

1.2.2. czasowym

1.2.3. w etapie rekrutacji

1.2.4. po rozstaniu

1.3 . Co to jest ochrona danych i informacji o osobach nie będących personelem lub pacjentem

1.4. Co to jest informacja

1.5. Co to są dane osobowe

1.6. Co to są dane firmowe

1.7. Po co chronimy dane i informacje

1.8. Po co chronimy dane osobowe

1.9. Dane i informacje co cenny towar

2. Definicje ważne i mniej istotne

2.1. Definicje w ochronie danych, w tym osobowych.

2.2. Definicje w ochronie informacji

2.3. Podział ról i danych osobowych w praktyce

3. Główne przepisy prawa

3.1. Prawo unijne – po najnowszej aktualizacji

3.1.1. Dyrektywa

3.1.2. Rozporządzenie

3.1.3. Uzupełnienie Rozporządzenia

3.1.4. Prawa pokrewne

3.2. Prawo polskie i aktualne przepisy wykonawcze

3.2.1 Ustawa o Ochronie Danych osobowych i pokrewne

3.2.2. Ustawa o prawach pacjenta i pokrewne

3.2.3. Ustawa o służbie zdrowia i ochronie zdrowia oraz pokrewne

3.2.4. Ustawa o policji i pokrewne oraz zmienione

3.2.5. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i pokrewne

3.2.6. Inne

3.3. Prawo pozostałych krajów – relacje z pacjentami z innych krajów

3.3.1. Istotne dla ochrony danych osobowych

3.3.2. Inne istotne

4. Jak chronić dane i informacje oraz obiekty i ludzi

4.1. Papierowe

4.1.1. Zapiski i ankiety

4.1.2. Wyniki badań

4.1.3. Kartoteki

4.1.4. Szafy pancerne, pomieszczenia, dostęp

4.1.5. Puste biurko

4.2. Elektroniczne

4.2.1. Na serwerach własnych

4.2.2. Na komputerach w sieci lokalnej i zewnętrznej

4.2.3. Na komputerach pojedynczych

4.2.4. W chmurze obcej

4.2.5. Przesyłanych

4.2.6. Stacjonarnych

4.2.7. Monitor, klawiatury, komputery

4.2.8. Telefony i telefonowanie

4.2.9. Hasła i dostępy

4.2.10. Szyfrowanie

4.2.11. Dostęp z kluczami elektronicznymi

4.2.12. Ochrona dostępu i antywirusy oraz podobne

4.3. Słowne

4.3.1. Informacje

4.3.2. Komunikaty

4.3.3. Wywiady

4.3.4. Inne

4.4. Monitoring wizyjny

4.5. Dostęp biometryczny

4.6. Rejestr wejść/wyjść i dane do rejestru.

4.7. Przetwarzanie danych

4.7.1. Własne i upoważnienia

4.7.2. Zewnętrzne i upoważnienia

4.7.3. Rejestry upoważnień

4.8. Anonimowość i pseudoanonimowość danych

4.9. Inne

5. Świadomość i odpowiedzialność własna i pracowników

5.1. Konieczności zachowania tajemnicy

5.2. Możliwości wyłudzenia informacji

5.3. Możliwość włamań lub wyłudzeń elektronicznych

5.4. Możliwości przekazania informacji nieświadomie

5.5. Społeczny aspekt posiadania danych i informacji

6. Dokumentacja, czyli Twoja procedura RODO i UODO

6.1. Dokumentacja medyczna i dostęp do niej

6.1.1. Dane medyczne

6.1.2. Dane wrażliwe

6.1.3. Dane biometryczne

6.1.4. Inne

6.2. Kto może mieć dostęp spoza placówki i na jakiej podstawie

6.2.1. Komu należy udostępnić dane

6.2.2. Komu możemy udostępnić dane

6.2.3. Komu musimy udostępnić dane

6.2.4. Etyka udostępniana danych

6.3. Polityka ochrony

6.3.1. Procedury ochrony danych

6.3.2. Dokumentacja ochrony danych

6.3.3. Dokumentacja przetwarzania

6.3.4. Procedury przenoszenia, przekazywania lub kopiowania

6.3.5. Dokumentacja incydentów

6.3.6. Zgody pacjentów

6.3.7. Zgody personelu

6.3.8. Dokumentacja zgód

6.3.9. Zamieszczanie informacji i zgód w przychodniach

6.3.10. Zamieszczanie informacji i zgód w Internecie i w e-mailach

6.3.11. Zamieszczanie informacji i zgód w dokumentacjach papierowych

6.4. Rejestry i zbiory

6.4.1 Rejestry

6.4.2. Zbiory

6.4.3. Rejestry zbiorów

6.5. Aktualizacja procedur

6.5.1. polityk i procedur ochrony w związku ze zmianą ustawodawstwa

6.5.2. procedur ochrony związku z incydentami

6.5.3. szkolenie nowego personelu

6.5.4. doszkalanie personelu i współpracowników stałych

7. Kontrole

7.1. Kto ma prawo kontroli  i na jakiej podstawie

7.1.1. Danych medycznych

7.1.2. Danych osobowych

7.1.3. Innych danych

7.1.4. Danych o danych (!)

7.2. Kto nie ma prawa kontrolować ani żądać informacji i danych

7.2.1. Danych medycznych

7.2.2. Danych osobowych

7.2.3. Innych danych

7.2.4. Danych o danych

7.3. Zakresy kontroli

7.3.1. Medycznej

7.3.2. Osobowej

7.3.3. Ochrony danych osobowych

7.3.4. Innej

7.3.5. Danych o danych

7.4. Na co uważać przy kontrolach i udostępnianiu danych i informacji

7.4.1. Kontrole przeprowadzane przez upoważnione urzędy i instytucje

7.4.2. Zakresy kontroli

7.4.3. Podstawa kontroli

7.4.4. Upoważnienia

7.4.5. Wyłudzanie danych

7.4.6. Podszywanie się pod kontrolę w celu wyłudzenia pieniędzy i danych

7.4.7. Jak się bronić przed fałszywymi kontrolami i jak je wykrywać

8. Podsumowanie

8.1. Omówienie pytań przysłanych wcześniej przez uczestników

8.2. Omówienie przykładów z sali

8.3. Omówienie problemów z sali

8.4. Rozmowa czego się bać a czego nie, na co zwrócić szczególną uwagę

9. Zakończenie i rozdanie certyfikatów

Prowadzący szkolenie:

Jan Krzysztof Fedorowicz - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Ekspert wdrażania procedur zarządzania danymi oraz psychologii zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach i instytucjach. Ekspert ochrony informacji wrażliwych i poufnych oraz danych osobowych, uwzględniających aspekt informacji jako towaru.

Termin szkolenia:
14 czerwca 2018
Miejsce szkolenia:
Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Cena szkolenia:
227 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały, przerwa kawowa
Zgłoszenia:
  1. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem: pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Rozpoczęcie zajęć 14 czerwca o godzinie 10:00.

Zakończenie zajęć 14 czerwca ok. godziny 15:00.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Więks...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia