XI Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Naczelnych Pielęgniarek i Przełożonych
wrzesień
26 - 29
Miejsce : Kołobrzeg, Hotel Sand ul. Zdrojowa 3
Data: 26 wrzesień 2016

 

Program :

BRAK MIEJSC

26 września poniedziałek

16:00             rejestracja uczestników,

19:30-21:30   kolacja, sprawy organizacyjne

 

27 września wtorek

Śniadanie

09:00-12:00   Warsztaty

12:30-13:30   obiad

14:00-14:15   Inauguracja sesji plenarnej

14:15-15:00   „Normy czasu pracy pielęgniarek i położnych”  - Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

15:00-15:25   prezentacja

15:25-15:40   przerwa kawowa

15:40-16:20   „Jakość i bezpieczeństwo opieki w podmiotach leczniczych - zdarzenia niepożądane i zakażenia szpitalne” - dr med. Paweł Grzesiowski, Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

16:20-16:50   „Fakty i mity w zakażeniach szpitalnych” - Marzena Korbecka-Paczkowska

16:50-17:15   przerwa kawowa

17:15-17:30   „Outsourcing usług pielęgniarskich jako element zarządzania zasobami w służbie zdrowia” - Agnieszka Banasiak, Dyrektor Segmentu Rynku Usług Medycznych, Hospital Service „Company” Sp. z o.o. Sp.k.

17:30-17:45   prezentacja

17:45-18:15   „Pielęgniarka naczelna - niektóre aspekty odpowiedzialności z tytułu nadzoru w sytuacji wystąpienia niepożądanych zdarzeń medycznych z winy podległego personelu pielęgniarskiego" - Jacek Derlacki, radca prawny

19:30-01:30   kolacja uroczysta, stroje w klimacie postaci filmowych

 

28 września środa

Śniadanie

09:00-10:40   „Poprawna komunikacja drogą do porozumienia i przeciwdziałania zmęczeniu zawodowemu”  -  dr n. med. Mariola Kosowicz, psycholog kliniczny, psychoterapeuta

10:40-11:00   przerwa kawowa

11:00-11:40   „Wybrane problemy procesu akredytacji w zakresie bezpieczeństwa medycznego pacjenta leczonego w szpitalu" - dr n. med.  Sylwia Marczewska, wizytator Ośrodka Akredytacji CMJ w Krakowie

11:40-13:30   „Informatyzacja podmiotów leczniczych i systemy grafikowania czasu pracy - Paweł Ozorowski, Prezes IT Konsultant

13:35-14:35   obiad

15:00-16:00   „Dokumentacja medyczna elektroniczna - nowe wyzwanie dla placówek ochrony zdrowia” - Andrzej Peńsko, lekarz, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji

16:00-17:00   „Świadome tworzenie własnego wizerunku, motorem do samorealizacji, pewności siebie oraz sukcesu osobistego i zawodowego" (Wykład  i warsztaty) - Joanna Mickiewicz, dyplomowana wizażystka, kreatorka wizerunku, szkoleniowiec

17:00-19:00   warsztaty z podziałem na grupy

19:00-20:00   kolacja

20:00-22:00   Podsumowanie konferencji, dyskusja,  wręczenie certyfikatów.

 

29 września 2016 czwartek

Śniadanie

10:00             Pożegnanie. Zakończenie konferencji

11:00-12:00   wykwaterowanie i wyjazd uczestników.

Termin :
26 wrzesień 2016 - 29 wrzesień 2016     
Miejsce :
Kołobrzeg, Hotel Sand ul. Zdrojowa 3
Cena :
1080 zł/os. (brutto)
Dopłata do pokoju 1-osobowego
brak wolnych pokoi jednoosobowych
Zapewniamy :
udział, materiały, zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 26.09 do śniadania 29.09
Zgłoszenia :

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 28 LIPCA                         

  1. poprzez wypelnienie i przeslanie formularza znajdującego się poniżej
  2. e-mailem : pce@pce.com.pl
  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

 

Osoby uczestniczące w zjeździe otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem.
 
PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM DO 28 LIPCA  
KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska        
MILLENNIUM BIG BANK S.A.
32 1160 2202 0000 0000 2731 7659
na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia
 

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby odbierającej. Przy rezygnacji z udziały po dniu 25 czerwca 2016 r. organizator zarzymuje wpłaconą zaliczkę. Przy rezygnacji po dniu 28 lipca 2016 r. organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje :
Rejestracja uczestników  od godz. 16.00 w dn. 26 września
Zajęcie rozpoczynają się: w dn. 27 września 2016 r. o godz. 09.00
Zakończenie zajęć: w dn. 29 września 2016 r. ok. godz. 11.00 


Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
sierpień
30
sierpień
30
wrzesień
07