I Ogólnopolska Konferencja RODO w Medycynie
listopad
16
"Bezpieczeństwo informacji i procedury RODO"
Miejsce szkolenia: Hotel Lord Al. Krakowska 218, Warszawa
Data: 16 listopad 2018

 

Opis szkolenia:

Zapraszamy przedstawicieli:

 • Ministerstw i urzędów centralnych
 • Samorządów
 • Uniwersytetów i szkół medycznych
 • Szpitali, klinik, przychodni
 • Aptek
 • Samorządów zawodowych
 • Firm farmaceutycznych

Zarys tematyczny:

 1. Pierwsze miesiące obowiązywania RODO
 2. Pierwsze doświadczenia w ochronie zdrowia
 3. Paradoksy i sprzeczności oraz powiązania rozporządzenia z innymi ustawami funkcjonującymi w ochronie zdrowia
 4. Tajemnica medyczna a RODO
 5. Dokumentacja medyczna a RODO
 6. Ochrona danych osobowych pacjentów filmowanych na potrzeby szkoleniowei naukowe
 7. Najczęściej popełnianie błędy w podmiotach leczniczych
 8. Monitoring na terenie szpitali, przychodni, aptek i pozostałych jednostek ochrony zdrowia
 9. Udzielanie informacji telefonicznie lub mailowo
 10. Obowiązki Administratora Danych Osobowych w kontekście podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 11. Organ nadzorczy i jego uprawnienia oraz obowiązki
Prowadzący szkolenie:
 • dr n. prawnych Anna Augustynowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Jan Fedorowicz, Ekspert ochrony informacji wrażliwych i poufnych oraz danych osobowych, uwzględniających aspekt informacji jako towaru, Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, Ekspert wdrażania procedur zarządzania danymi oraz psychologii zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach i instytucjach
 • Monika Sobczyk – Inspektor Ochrony Danych w Medicover Polska, aktywny członek SABI i ISSA Polska, Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych – Zespół ds. Systemu Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Cyfryzacji, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji. Audytor wiodący ISMS zgodnie z normą ISO/ IEC 27001:2013. Współtwórca standardów bezpieczeństwa danych osobowych i informacji dla Grupy Medicover. Kwestiami ochrony danych osobowych  zajmuje się od ponad 12 lat, w tym czasie wielokrotnie występowała jako prelegent podczas konferencji poświęconych ochronie danych osobowych.
 • Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
 • Andrzej Peńsko, auditor ISO, Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Teresa Rzeszkowicz-Wasilewska, Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta z warszawskiego szpitala
Termin szkolenia:
16 listopada 2018
Miejsce szkolenia:
Hotel Lord Al. Krakowska 218, Warszawa
Cena szkolenia:
197 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, przerwa kawowa
Zgłoszenia:
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Rozpoczęcie zajęć 16 listopada o godzinie 10:00.

Zakończenie zajęć 16 listopada a ok. godziny 16:00.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Więks...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia