I Edycja III Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących
styczeń
07 - 10
Miejsce szkolenia: Hotel Białowieski, ul. Generała Aleksandra Waszkiewicza 218, Białowieża
Data: 07 styczeń 2019

 

Opis szkolenia:
 • „Wpływ środowiska pracy na zdrowie i funkcjonowanie Pielęgniarek”
 • „Zasady minimalizowania ryzyka w zawodzie pielęgniarki/położnej”
 • „Wpływ diety na psychikę”
 • „Zdarzenia niepożądane a deficyt kadr pielęgniarskich”
 • „Jak szybko znaleźć, sprzęt porównać ceny i parametry”
 • „Współpraca Pielęgniarek Oddziałowych/Kierowników z Działem Zamówień Publicznych. Jakich argumentów użyć, aby przekonać do racji merytorycznych i wysokiej jakości zakupów?”
 • „Mobbing w ochronie zdrowia na podstawie wyników badań”

Warsztaty:

 • Zawodowa komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Sposoby odnawiania energii własnej, czyli jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu
Prowadzący szkolenie:
 • dr hab. Aleksandra Gaworska – Krzemińska Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
 • dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UE, Instytut Chemii i Technologii Żywności, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny
 • Jarosław Dobrzyński, twórca jedynego w Polsce portalu porównującego oferty ze sprzętem medycznym MEDIPMENT
 • Danuta Jaskulska - prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w podmiocie leczniczym
 •  przedstawiciele  Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe
 • Jędrzej Dutkiewicz, reżyser, dziennikarz, trener medialny
 • Wiesława Załuska, Ex Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa, wieloletni Zastępca Dyrektora, Naczelna Pielęgniarka oraz Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością w podmiocie leczniczym
Termin szkolenia:
07 stycznia 2019 - 10 stycznia 2019     
Miejsce szkolenia:
Hotel Białowieski, ul. Generała Aleksandra Waszkiewicza 218, Białowieża
Cena szkolenia:
980 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
Dopłata do pokoju 1-osobowego
310 zł/os.
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

do 3 grudnia 2018r.

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia