XIII Ogólnopolskie Szkolenie Położniczo-Neonatologiczno-Pediatryczne
luty / marzec
28 - 03
Miejsce szkolenia: Nowy Zdrój - Centrum Zdrowia i Wypoczynku, ul. Zdrojowa 34a, Polanica-Zdrój
Data: 28 luty 2019

 

Opis szkolenia:
 • „Problemy z karmieniem wcześniaków i dzieci po cc” - prof. Katarzyna Borszewska-  Kornacka, Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
 • „Czy dieta wpływa na stan psychiczny ciężarnej kobiety i  jej dziecka?” - dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UE, Instytut Chemii i Technologii Żywności, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny
 • „Kliniczne aspekty przemocy wobec dzieci i inne problemy pediatrii społecznej” -  dr n. med. Izabela Michałus, Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
 • „Nowe wytyczne opieki przed, po i okołoporodowej” - mgr Dorota Kudaś, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dla województwa opolskiego
 •  „Opieka nad wcześniakiem ze skrajnie niską masą urodzeniową” - Wioletta Cedrowska-Adamus, Klinika Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki-Polki
 • Przypadki w pediatrii - praca w POZ”- Elżbieta Dróżdż-Kubicka, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych
 • Interwencje pielęgniarskie u noworodka operowanego na podstawie  kalkulatora TISS 28 i ICNP opis przypadku” - Aleksandra Matczak, pielęgniarka neonatologiczna, specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych, pielęgniarka oddziałowa Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • Aromaterapia - terapia zapachem. Jak możemy korzystać z jej dobrodziejstw” –  Małgorzata Szmygin, dietetyk, doradca laktacyjny CDL (Centrum Nauk o Laktacji Warszawa), edukator w opiece okołoporodowej, instruktor masażu Shantala (Polska Szkoła Masażu Shantala), doula (Stowarzyszenie Doula w Polsce, Fundacja Rodzić po Ludzku), edukator w zakresie aromaterapii (Pollena Aroma)
 • „Agresywne zachowania pacjenta i osób trzecich - ochrona prawna” - Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie 
 • „Przeszczepianie narządów u dzieci” - Jolanta Jagoda, Centrum Zdrowia Dziecka
 • Opieka nad noworodkiem z wkłuciem obwodowym - zalecenia a rzeczywistość” - Anna Stefanek

Warsztaty:

 • „Seks-komunikacja-poczucie własnej wartości” - Marcin Wanke, trener komunikacji
 • „Metody radzenia sobie ze stresem” - Zuzanna Rohn - trener umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego, audytor systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia
Termin szkolenia:
28 lutego 2019 - 03 marca 2019     
Miejsce szkolenia:
Nowy Zdrój - Centrum Zdrowia i Wypoczynku, ul. Zdrojowa 34a, Polanica-Zdrój
Cena szkolenia:
1090 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2- i 3-osobowych
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji po 7 lutego organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Rejestracja uczestników 28 lutego od godziny 17:00

Zakończenie zajęć 3 marca ok. godziny 11:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia