VII Ogólnopolska Konferencja Standardy Przyjaznej Izby Przyjęć i SOR
marzec
15
Miejsce szkolenia: Centrum Okopowa, ul. Okopowa 55, Warszawa
Data: 15 marzec 2019

 

Opis szkolenia:

Konferencja objęta Patronatem Konsultanta Krajowego ds. medycyny ratunkowej
prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny

 

  • „Uzyskiwanie zgód na leczenie i inne świadczenia medyczne – specyfika IP i SOR. Tryb nagły: brak opiekuna, brak dokumentacji” - Anna Augustynowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • „Ochrona prawna personelu medycznego w kontakcie z pacjentem i osobami trzecimi” - Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
  • „Mobbing w ochronie zdrowia na podstawie wyników badań” - Joanna Lewoniewska, Dorota Kowalska, Przedstawiciele  Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe
  • „Triage w szpitalu. Jaki system wybrać. Jak go wdrożyć” - Tadeusz Miłowski, ratownik medyczny, nauczyciel akademicki Katedry Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Koordynator ratowników medycznych w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie. Członek Zespołu ds. Oceny Funkcjonowania Systemu PRM.
  • „Możliwości efektywnej współpracy ZRM a SOR” - Adam Piechnik, ratownik medyczny, pielęgniarz, od 11 lat kierownik ZRM
  • „Ochrona danych osobowych przetwarzanych w systemach elektronicznych obsługi pacjenta. Cyberbezpieczeństwo w jednostkach ochrony zdrowia” - Andrzej Peńsko, lekarz, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji
Termin szkolenia:
15 marca 2019
Miejsce szkolenia:
Centrum Okopowa, ul. Okopowa 55, Warszawa
Cena szkolenia:
590 zł druga osoba z tej samej jednostki 50% rabatu, każda kolejna osoba 25% rabatu
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Zgłoszenia:

Zgłoszenia:

  1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem : pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Rejestracja uczestników od godz. 9:30

Zajęcia rozpozczynają się o godz. 9:50

Zakończenie zajęć ok. godz. 16:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia