VII Ogólnopolski Zjazd Kierowników Działów Aparatury Medycznej
marzec
21 - 22
Miejsce : AMW Rewita, Rynia k/Warszawy, ul. Wczasowa 59
Data: 21 marzec 2019

 

Program :
 • Incydenty medyczne - udział pracowników Aparatury Medycznej w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych” - Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie

 • Wyposażenie oddziałów od podstaw” - inż. Janusz Wasilewicz, Dyrektor ds. projektów

 • Programy do aparatury medycznej” - prezentacja różnych programów

 • Panel dyskusyjny - przykładowe rozwiązania organizacyjne w wybranych podmiotach leczniczych :

  • Nadzór nad serwisem sprzętu medycznego sprawowany przez Dział Aparatury Medycznej Szpitala - mgr inż. Grzegorz Olszewski, główny specjalista ds. aparatury medycznej, Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach

  • Praktyczne aspekty w zarządzaniu aparaturą medyczną szpitala oparte na własnym doświadczeniu - inż. Karolina Majchrzak, Kierownik Sekcji Aparatury Medycznej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

 • „Testy bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych - najczęściej popełniane błędy” - Grzegorz Nadolny, SAMSO, dystrybutor produktów Rigel Medical

 • Umowy serwisowe - najważniejsze zapisy” - Danuta Jaskulska, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w podmiocie leczniczym

 • Gazy medyczne w szpitalu” - Robert Wykowski, Kierownik Działu Sprzętu i Aparatury Medycznej, Szpital Bielański, Warszawa

 • Fizyk i Inżynier Medyczny w Działach Aparatury Medycznej - prof. Tadeusz Pałko, Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej, Konsultant Krajowy w dziedzinie Inżynierii Medycznej przy Ministrze Zdrowia

 • „Obsługa serwisowa wyrobów medycznych świadczona przez serwisy „niezależne” w świetle obowiązującego prawa” - Adam Sobantka, Dyrektor Zakładu ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

 • Rozwaga Ochrony Danych Osobowych /RODO/ w obsłudze aparatury medycznej - studium przypadku” - Jarosław Feliński, praktyk, wykładowca wyższych uczelni. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001 [IRCA], Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce

  • Legalność obrotu danymi osobowymi z podmiotami zewnętrznymi w świetle art. 28, art. 5 i 6 RODO

  • Integralność i poufność versus naruszenie RODO art. 4.12.

  • Włączanie IODO w proces przygotowania i nadzoru obrotu danych

 

Harmonogram Zjazdu

Termin :
21 marzec 2019 - 22 marzec 2019     
Miejsce :
AMW Rewita, Rynia k/Warszawy, ul. Wczasowa 59
Cena :
790 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, wyżywienie
Koszt zakwaterowania w pokoju 2-osobowym
125 zł/os.
Koszt zakwaterowania w pokoju 1-osobowym
175 zł/os. / ilość pokoi ograniczona
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje :

Najlepszy dojazd komunikacją miejską z Centrum Warszawy:

 • Metro Centrum -> Metro Marymont -> autobus linii 705 -> WDW Rynia

 

Informujemy, że dla osób, które zadeklarują chęć przejazdu organizujemy bezpłatny dojazd z Dworca Centralnego w Warszawie w dniu 21 marca 2019r. o godzinie 12:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: mbiuro@pce.com.plFormularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
wrzesień
08
Ilość dni szkolenia: 1
wrzesień
16
Ilość dni szkolenia: 1
wrzesień
27
Ilość dni szkolenia: 1