XII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Administracyjnych, Technicznych i Eksploatacyjnych w podmiotach leczniczych
maj
15 - 17
Miejsce szkolenia: Hotel Czardasz Spa & Wellness, ul. Dobrzyńska 62b, Płock
Data: 15 maj 2019

 

Opis szkolenia:

1. „Współpraca  Działu Technicznego z oddziałami szpitala - praktyczne rozwiązania w zakresie nadzoru nad aparaturą medyczną z perspektywy pielęgniarskiej kadry zarządzającej” - Iwona Żurecka – Sobczak, Klinika Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny  im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów

2. "Rok po RODO" - Jarosław Feliński, praktyk, wykładowca wyższych uczelni. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001 [IRCA], Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce

  • ochrona danych przy podpisywaniu umów serwisowych
  • jak nadzorować dane w momencie oddawania aparatury do serwisu - reguły wypełnienia rodo w świetle przetwarzania danych w imieniu administratora,
  • jak postępować gdy urządzenia są oddawane do kasacji - usuwanie danych w zgodności z przepisami o archiwizacji

3. „Zmiany w Ustawie Prawo Atomowe – czy powinniśmy się bać?” – dr inż. Zbigniew Pluciński, specjalista od aparatury elektronicznej i aparatury rentgenowskiej, inspektor ochrony radiologicznej

4. Optymalizacja kosztów funkcjonowania jednostki w pionie technicznym

  • Optymalizacja kosztów eksploatacji aparatury medycznej - Robert Wykowski, Kierownik Działu Sprzętu i Aparatury Medycznej, Szpital Bielański, Warszawa
  • Optymalizacja kosztów infrastruktury – wybrane przykłady
  • Optymalizacja kosztów zakupów – umiejętność korzystania z internetowych baz danych - Jarosław Dobrzyński, twórca jedynego w Polsce portalu porównującego oferty ze sprzętem medycznym MEDIPMENT

5. "Zapobieganie zakażeniem szpitalnym - rola pionu technicznego" - lek. Justyna Ulińska specjalista chorób zakaźnych, przewodnicząca ZKZS, z-ca ordynatora Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w WSzZ w Płocku

6. „Procedury zarządcze w szpitalu – co wymagają standardy akredytacyjne w zakresie pionu technicznego” - mgr Katarzyna Klimowicz, Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

7. „Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru wentylacji i klimatyzacji w podmiotach leczniczych” - Dr inż. Anna Charkowska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki  i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Współautorka publikacji pt.  „Wytyczne projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” zarekomendowanej przez Ministerstwo Zdrowia do stosowania jako materiał pomocniczy przy projektowaniu i modernizacji infrastruktury podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

8. „Elektronizacja zamówień publicznych” - Danuta Jaskulska, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w podmiocie leczniczym

9. „Bariery i przeszkody w komunikacji – rozwiązywanie problemów interpersonalnych – Anna Osowska-Rembecka, Pułkownik Służby Więziennej, pedagog  specjalny, doktorantka na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej, kurator społeczny w VI Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego dla miasta st. Warszawy, wykładowca akademicki

 

Termin szkolenia:
15 maja 2019 - 17 maja 2019     
Miejsce szkolenia:
Hotel Czardasz Spa & Wellness, ul. Dobrzyńska 62b, Płock
Cena szkolenia:
997 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych.
Dopłata do pokoju 1-osobowego
230 zł/os.
*Cena obowiązuje wyłącznie dla pracowników placówek Ochrony Zdrowia.
**Przedstawiciele pozostałych firm w celu zapewnienia udziału proszeni są o kontakt z biurem.
Zgłoszenia:
  1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem : pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Rejestracja uczestników 15 maja w godzinach 12:30 - 13:30

                                                       lunch o godzinie 13:00

Zajęcia rozpozczynają się 15 maja o godz. 14:00

Zakończenie zajęć 17 maja ok. godz. 12:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia