XIV Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych
wrzesień
23 - 26
Miejsce szkolenia: Hotel Senator, ul. Wyzwolenia 35, Dźwirzyno k/Kołobrzegu
Data: 23 wrzesień 2019

 

Opis szkolenia:

UWAGA! dla osób zainteresowanych organizujemy dojazd z Dworca w Kołobrzegu do hotelu. Szczegółowe informacje i zapisy na przejazd w biurze tel. 22 8902001 pce@pce.com.pl 

 

 • „Triage w szpitalu. Jaki system wybrać. Jak go wdrożyć” - Tadeusz Miłowski, ratownik medyczny, nauczyciel akademicki Katedry Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Zespołu ds. Oceny Funkcjonowania Systemu PRM

 • „Problemy psychozdrowotne w pracy zmianowej” – Aneta Trzcińska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego, wykładowca Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Brand Ambassador EDTNA/ERCA w Polsce, sekretarz PTP, sekretarz PTPN, członek zarządu Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego

 • „Udział pielęgniarki w postępowaniu przed Wojewódzka Komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych” - Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie

 • „Pacjent odmienny kulturowo w medycynie” – Katarzyna Beata Głodowska, doktor nauk o zdrowiu, mgr pielęgniarstwa Kierownik Pracowni Historii Zawodów Medycznych w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, członek Rady ds. E-zdrowia w Pielęgniarstwie w Centrum Systemów Informatyzacji Ochrony Zdrowia w Warszawie

 • „Wpływ stylu żywienia na samopoczucie” - Żaneta Geltz, redaktor naczelna Magazynu Hipoalergiczni

 • „Praktyczne rozwiązania w zakresie nadzoru nad aparaturą medyczną z perspektywy pielęgniarskiej kadry zarządzającej”  - Iwona Żurecka – Sobczak, Klinika Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny  im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów

 • Panel dyskusyjny – Wyzwania i sukcesy w pracy menedżerskiej kadry pielęgniarskiej  
  Moderator: Władysława Głowacz, Naczelna Pielęgniarka Dolnośląskie Centrum Onkologii

WARSZTATY:

 •  „Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych” - Jędrzej Dutkiewicz, reżyser, dziennikarz, trener medialny

 • „Sposoby odnawiania energii własnej, czyli jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu”  - Zuzanna Rohn - trener umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego, audytor systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia

 

Termin szkolenia:
23 września 2019 - 26 września 2019     
Miejsce szkolenia:
Hotel Senator, ul. Wyzwolenia 35, Dźwirzyno k/Kołobrzegu
Cena szkolenia:
1197 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
Cena szkolenia za pobyt wydłużony
1717 zł/os.
Dopłata do pokoju 1-osobowego za pobyt podstawowy
350 zł/os.
Dopłata do pokoju 1-os. za pobyt wydłużony
470 zł/os.
*Podana cena szkolenia obowiązuje wyłącznie dla pracowników placówek Ochrony Zdrowia.
**Przedstawiciele pozostałych firm w celu zapewnienia udziału proszeni są o kontakt z biurem.
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 30 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje:

Pobyt wydłużony:

Całodzienna wycieczka krajoznawcza do Wolińskiego Parku Narodowego i Międzyzdrojów.

*Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki w przypadku niewystarczającej liczby chętnych.

 

Rejestracja uczestników:

na pobyt wydłużony 22 września 2019r.od godziny 17:00.

na pobyt podstawowy 23 września 2019r. od godziny 17:00.

Rozpoczęcie zajęć 24 września 2019r. o godzinie 9:00.

Zakończenie zajęć 26 września 2019r. ok. godziny 10:00.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia