Współpraca kierowników z działem ZP przy postępowaniu na udzielnie zamówienia publicznego w ochronie zdrowia
luty
21
„Szkolenie przeznaczone dla kierowników i specjalistów z działów: IT, aptek, laboratoriów, działów technicznych, kadr, działów finansowo-księgowych, zaopatrzenia, kierowników klinik, pielęgniarek oddziałowych”
Miejsce szkolenia: Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Data: 21 luty 2019

 

Opis szkolenia:

Proponujemy Państwu szkolenie, które pomoże zrozumieć specyfikę zamówień publicznych, znaczenie poszczególnych pojęć oraz zasady i znaczenie szacowania zamówień. Otrzymają Państwo informacje jak stworzyć opis zamówienia, by uzyskać pożądany efekt oraz jak odpowiadać, aby przetarg zakończył się sprawnie i szybko. Dzięki wiedzy przekazanej przez naszego eksperta, który zajmuje się zamówieniami w codziennej pracy otrzymają Państwo maksymalnie praktyczną wiedzę, która bezpośrednio przełoży się na Państwa kompetencje.   

 

 1. Mówimy innym językiem? Specyfika zamówień publicznych,  znaczenie poszczególnych pojęć.
 2. Kiedy jest obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych? 
 3. Czy drobne zamówienia zawsze wymagają sumowania?  Zamówienia planowane i te nieprzewidziane. Przetarg nie zawsze optymalnym rozwiązaniem.
 4. Zasady i znaczenie szacowania zamówień, z uwzględnieniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (dotacje UE, ministerstwa, miasto…) Nieuzasadnione łączenie zamówień. Kiedy jest dozwolony podział zamówienia?
 5. Współpraca z Działem Zamówień Publicznych. Jakich argumentów użyć, aby przekonać do racji merytorycznych i wysokiej jakości zakupów?
 6. Jak opisać przedmiot zamówienia aby zgodnie z prawem uzyskać zamierzony efekt? Czy ograniczenie konkurencji jest zawsze zakazane?

6.1  Najczęściej popełniane błędy przy opisie przedmiotu zamówienia. Skutki nieuwzględnienia dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia w innych częściach specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez specjalistę do spraw zamówień publicznych.

7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – jako spójny dokument całej komisji przetargowej. Pułapki w zapytaniach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) , terminy na odpowiedzi na zapytania, modyfikacja SIWZ.

8. Istotne pytania:

 • Kiedy konieczna jest zmiana terminu składania ofert?
 • Jak odpowiadać, aby przetarg zakończył się sprawnie i szybko?
 • Czy osoba do kontaktów może udzielać ustnych wyjaśnień?
 • Czy zawsze nadmierny formalizm jest wskazany w zamówieniach publicznych? (kiedy odpowiedzi na pytania skutkują koniecznością przesunięcia terminów)

9. Druga strona postępowania – spojrzenie na postępowanie okiem Wykonawcy (co utrudnia złożenie ofert, nadmierne kary i obostrzenia w umowach, które w praktyce nie zawsze są stosowane)

10. Zasady realizacji umów, zmiany umów, protokoły odbioru, współpracą z Wykonawcą.

11. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Praktyczne wskazówki dotyczące uzasadnienia odpowiedzi na odwołanie.

12. Dyskusja. Omówienie przykładów uczestników szkolenia. Propozycja optymalnych rozwiązań.

13. Zamówienia z dofinansowaniem z UE. Na co zwracać uwagę przy Opisie przedmiotu zamówienia by uniknąć korekt finansowych.

Prowadzący szkolenie:

Danuta Jaskulska - prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w podmiocie leczniczym

Termin szkolenia:
21 lutego 2019
Miejsce szkolenia:
Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Cena szkolenia:
570 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Zgłoszenia:

Zgłoszenia:

 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Rejestracja uczestników od godz. 9:30

Zajęcia rozpozczynają się o godz. 10:00

Zakończenie zajęć ok. godz. 15:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Więks...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia