Szczegóły Wydarzenia - PCE
III Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących II TERMIN
maj
20 - 23
„Zdrowie, ryzyko, zarządzanie”
Miejsce : Hotel Astor, Jastrzębia Góra, ul. Rozewska 38
Data: 20 maj 2019

 

Program :
 • „Wpływ środowiska pracy na funkcjonowanie pielęgniarek i zdarzenia niepożądane”
 • „Zasady minimalizowania ryzyka w zawodzie pielęgniarki/położnej”
 • „Wpływ diety na psychikę”
 • „Zdarzenia niepożądane a deficyt kadr pielęgniarskich”
 • „Jak szybko znaleźć, sprzęt porównać ceny i parametry”
 • „Mobbing w ochronie zdrowia na podstawie wyników badań”

WARSZTATY:

 • „Zawodowa komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna”
 • „Sposoby odnawiania energii własnej, czyli jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu”
Prowadzący :
 • dr hab. Aleksandra Gaworska – Krzemińska Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UE, Instytut Chemii i Technologii Żywności, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny
 • Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
 • Jarosław Dobrzyński, twórca jedynego w Polsce portalu porównującego oferty ze sprzętem medycznym MEDIPMENT
 •  przedstawiciele  Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe
 • Wiesława Załuska, Ex Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa, wieloletni Zastępca Dyrektora, Naczelna Pielęgniarka oraz Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością w podmiocie leczniczym
 • Jędrzej Dudkiewicz, reżyser, dziennikarz, trener medialny
 • Zuzanna Rohn - trener umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego, audytor systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia
Termin :
20 maj 2019 - 23 maj 2019     
Miejsce :
Hotel Astor, Jastrzębia Góra, ul. Rozewska 38
Cena :
980 zł/os.
Dopłata do pokoju 1-osobowego
310 zł/os.
*Podana cena szkolenia obowiązuje wyłącznie dla pracowników placówek Ochrony Zdrowia.
**Przedstawiciele pozostałych firm w celu zapewnienia udziału proszeni są o kontakt z biurem.
Zapewniamy :
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje :

Rejestracja uczestników na szkolenie 20 maja 2019r. od godziny 17:00.

Zakończenie zajęć 23 maja 2019r. ok. godziny 10:00.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
kwiecień
18
kwiecień
22
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
22