XIX Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia
październik
17 - 20
Miejsce : Manor Hotel, Kanarkowa 47, Olsztyn
Data: 17 październik 2019

 

Opis :
 • „Ochrona prawna położnej w przypadku roszczeń pacjentów” - Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie

 • „Jak pomóc rodzicom gdy powitanie staje się pożegnaniem. Wskazówki dla personelu” - Bogna Kędzierska, dr n. hum. w zakresie psychologii, certyfikowany psychoterapeuta, od 20 lat wspiera rodziców w sytuacji poważnej choroby i sytuacji zagrożenia życia, współpracuje z hospicjum domowym i stacjonarnym dla dzieci oraz hospicjum perinatalnym

 • „Jak rozumieć i zapewnić potrzeby emocjonalne noworodka. Podstawy rozwoju psychicznego” Bożena Kierył, neuroterapeuta

 • „Uwarunkowania stanów emocjonalnych kobiet w okresie okołoporodowym - ryzyko wystąpienia zaburzeń” - dr n. med. Monika Przestrzelska – położna, pielęgniarka, nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katedrze Ginekologii i Położnictwa  Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, absolwentka studiów podyplomowych Seksuologia Kliniczna 

 • „Mikrobiom pokarmu kobiecego” - Ewa Lisius, położna, certyfikowany doradca laktacyjny

 • „Czy obniżenie narządów miednicy mniejszej i nietrzymanie moczu muszą być nieuchronną konsekwencją porodu”  - dr n. med. Paweł Szymanowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego i Kierownik Kliniki Ginekologii i Uroginekologii, Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Specjalizuje się w ginekologii małoinwazyjnej, a w szczególności w operacyjnym leczeniu nietrzymania moczu oraz rekonstrukcji dna miednicy 

 • „Rehabilitacja w profilaktyce i leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu" - Barbara Golińska, mgr rehabilitacji, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • „Zastosowanie aparatu TESN w szkole rodzenia – relacje kobiet po porodzie” - Anna Bulczak, położna, certyfikowany doradca laktacyjny, właścicielka szkoły rodzenia

 • „Gaz rozweselający i TENS w praktyce położnej” - Dorota Kudaś, Katarzyna Krygir, Położne z Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

 • „Pozycje wertykalne w trakcie porodu, porody po cc" - mgr poł. Małgorzata Drężek-Skrzeszewska, specjalistka pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, położna oddziałowa Oddziału Ginekologii Onkologicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, wykładowca Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UWM Olsztyn Katedra Pielęgniarstwa, położna, Małgorzata Kiełczewska, położna, doradca laktacyjny, prowadzi szkołę rodzenia oraz gabinet nietrzymania moczu i słabych mięśni dna miednicy

 • „Porody domowe, poród w wodzie" - Małgorzata Kiełczewska, położna, doradca laktacyjny, prowadzi szkołę rodzenia oraz gabinet nietrzymania moczu i słabych mięśni dna miednicy, mgr poł. Małgorzata Drężek-Skrzeszewska, specjalistka pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, położna oddziałowa Oddziału Ginekologii Onkologicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, wykładowca Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UWM Olsztyn Katedra Pielęgniarstwa, położna

 • „Poród w innych kulturach" - Katarzyna Beata Głodowska, doktor nauk o zdrowiu, mgr pielęgniarstwa Kierownik Pracowni Historii Zawodów Medycznych w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, członek Rady ds. E-zdrowia w Pielęgniarstwie w Centrum Systemów Informatyzacji Ochrony Zdrowia w Warszawie

 • „Diagnostyka USG w praktyce położnej - kształcenie i zastosowanie" - dr n. med. Grażyna Bączek

Warsztaty:

 1. "Nietypowe sposoby radzenia sobie ze  stresem"Maciej Kierył, lekarz, muzykoterapeuta

 2. "Przyjemne z pożytecznym, czyli jak efektywnie i efektowanie poprowadzić zajęcia w szkole rodzenia"Zuzanna Rohn, trener umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego, audytor systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia

Termin:
17 października 2019 - 20 października 2019     
Miejsce :
Manor Hotel, Kanarkowa 47, Olsztyn
Cena :
1097 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2- i 3-osobowych
*Podana kwota szkolenia obowiązuje wyłącznie dla pracowników placówek Ochrony Zdrowia.
**Przedstawiciele pozostałych firm w celu zapewnienia udziału proszeni są o kontakt z biurem.
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje:
 

Rejestracja uczestników 17 października od godziny 17:00

Zakończenie zajęć 20 października ok. godziny 11:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia