I Ogólnopolska Konferencja Ginekologiczno-Położnicza „Współczesna opieka na każdym etapie życia kobiety”
kwiecień
08 - 09
Miejsce szkolenia: Kraków, Hotel Metropolis Design, ul. Wygoda 8
Data: 08 kwiecień 2019

 

Opis szkolenia:
 • „Standardy postępowania w przypadku choroby nowotworowej u kobiety w ciąży” - prof. UM Beata Pięta, Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych
 • „Być kobietą... - o problemach ginekologicznych młodych kobiet" - Dr n. med. Magdalena Piróg, Pracownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, wykładowca Szkoły dla Obcokrajowców Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa oraz Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy
 • „Postępowanie w bólu pooperacyjnym” - Prof. dr hab. Jan Dobrogowski Zakład Badania i Leczenia Bólu Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 • „Kontrowersje wokół hormonalnej terapii menopauzalnej. Za i przeciw - dr n. med. Agnieszka Rajtar-Ciosek, Klinika Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • „Problemy pielęgnacyjne pacjentek z owrzodzeniami i przetokami w przebiegu nowotworów piersi i narządu rodnego” - Anna Białoń - Janusz, mgr pielęgniarstwa, przełożona pielęgniarek w Hospicjum im. św. Łazarza, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej 
 • „Rola położnej i pielęgniarki w postępowaniu z bólem przebijającym i incydentalnym” - Anna Białoń - Janusz, mgr pielęgniarstwa, przełożona pielęgniarek w Hospicjum im. św. Łazarza, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 • „Nietrzymanie moczu. Lifestyle czy poważny problem społeczny” - dr n. med. Paweł Szymanowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego i Kierownik Kliniki Ginekologii i Uroginekologii, Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Specjalizuje się w ginekologii małoinwazyjnej, a w szczególności w operacyjnym leczeniu nietrzymania moczu oraz rekonstrukcji dna miednicy. 
 • „Rehabilitacja w profilaktyce i leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu" - Barbara Golińska mgr rehabilitacji, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Termin szkolenia:
08 kwietnia 2019 - 09 kwietnia 2019     
Miejsce szkolenia:
Kraków, Hotel Metropolis Design, ul. Wygoda 8
Cena szkolenia:
870 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
Dopłata do pokoju 1-osobowego
125 zł/os.
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Rejestracja uczestników 8 kwietnia od godziny 12:30

Zajęcia rozpozczynają się 8 kwietnia o godz. 13:45

Zakończenie zajęć 9 kwietnia ok. godz. 12:15Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia