Szczegóły Wydarzenia - PCE
-->
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - „Rola Pielęgniarek W Zespołach Transplantacyjnych”
maj
09
Edukacja i Profesjonalizm
Miejsce : Atheneum Gedanense Novum, Gdański Uniwersytet Medyczny, Al. Zwycięstwa 41-42 (wejście główne od ulicy M. Skłodowskiej-Curie), Gdańsk
Data: 09 maj 2019

 

Program :

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

 

Partner Główny:

 • Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Patron merytoryczny:

 • Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Patronaty:

 • Prezydent Miasta Gdańska
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT
 • Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

 

PROGRAM

PANEL DLA NAUCZYCIELI - 8:30 – 10:00

Moderatorzy: Iwona Skóra,  Alicja Patoła

 1. Co to jest transplantologia?
 2. Co przeszczepiamy i jak to wygląda w liczbach?
 3. Kto jaką pełni funkcję i za co odpowiada – piramida koordynatorów?
 4. Kim jest dawca?
 5. Śpiączka a śmieć mózgu (czym jest i jakie są procedury)
 6. Jakie są p/wskazania do pobierania narządów?
 7. Zgoda domniemana – co to oznacza? Co oznacza CRS i czym jest oświadczenie woli?
 8. Zasadach alokacji i dystrybucji narządów – kto i dlaczego dostaje narząd?
 9. Handel narządami w świetle ustawy transplantacyjnej, czy problem ten jest obecny w Polsce?
 10. Pobranie od dawcy żywego – kto może być dawcą?
 11. Religia a transplantologia
 12. Stosunek Polaków do transplantologii  badaniach opinii publicznej

 

PANEL DLA PIELĘGNIAREK

8.30-9.50           Rejestracja dla pielęgniarek

Sesja I

Moderatorzy - Anna Osińska, Marta Kotomska, Jolanta Kruczkowska

10:00-10:20        Powitanie  -

 • przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 • prof. dr hab. med. Alicja Dębska - Ślizień, Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski Gdański Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. med. Zbigniew Śledziński, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku Centrum Medycyny Inwazyjnej
 • prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Szpitalu Kliniczny Dzieciątka Jezus; Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Anna Osińska, Dyrektor Polskiego Centrum Edukacji

 

10:20-10:40        Bezpieczeństwo żywego dawcy nerki - prof. dr hab. med.  Alicja Dębska – Ślizień, GUMed

10:40-11:00        Aspekty prawne w pracy pielęgniarki, pielęgniarki operacyjnej - Paweł Strzelec, radca prawny

11:00-11:20        Aspekty prawne w medycynie transplantacyjnej - prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz, WUM

11:20-11:40        Koordynator transplantacyjny – rola koordynatora szpitalnego i regionalnego - Anna Milecka, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Dyskusja

11:40-12:00        przerwa kawowa 

 

Sesja II 

Moderatorzy: Anna Osińska, Marta Kotomska

12:00 - 12:20      Opieka nad zmarłym dawcą narządów – Anna Ciemińska, Gdańsk

12:20- 12:40       Pielęgniarka operacyjna w zespole pobierającym narządy – Marzena Witkowska, mgr pielęgniarstwa, absolwentka WUM

12:40-13:00        Pobranie serca – walka z czasem – Dorota Bartnik, mgr pielęgniarstwa, Oddziałowa Bloku Operacyjnego w Instytucie Kardiologii w Aninie

13:00-13:20        Pobieranie i przeszczepianie narządów u dzieci – Jolanta Jagoda, mgr pielęgniarstwa, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

13:20-13:40        Pobieranie nerek od żywych dawców – prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz, WUM

13:40-14:00        Radzenie sobie ze stresem związanym z pobieraniem narządów od dawców zmarłych i żywych – Aldona Michalak, mgr pielęgniarstwa, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie

Dyskusja

14:00-15:00        Lunch

 

Sesja III 

Moderatorzy : Magdalena Sternau-Kuklińska, Anna Osińska

15:00-15:20      Opieka okołooperacyjna nad biorcami narządów -  dr hab. med. Andrzej Chamienia, GUMed

15:20-15:40        Fundacja im. Bartka Kruczkowskiego ORGANIŚCI - Jolanta Kruczkowska, Prezes Fundacji im. Bartka Kruczkowskiego ORGANiści

15:40-16:00        Życie przed i po przeszczepieniu - Biorca narządu, Gdańsk

16:00-16:30        Aspekty społeczne – wiedza Gdańszczan na temat transplantologii - Dr Maciej Dębski  socjolog, Uniwersytet Gdański

16:30-17:00        Dyskusja – podsumowanie - prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień, GUMed / prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz, WUM

17:00                     Zakończenie konferencji

Termin :
09 maj 2019
Miejsce :
Atheneum Gedanense Novum, Gdański Uniwersytet Medyczny, Al. Zwycięstwa 41-42 (wejście główne od ulicy M. Skłodowskiej-Curie), Gdańsk
Cena :
50 zł/os. (bezzwrotna opłata rejestracyjna)
Zapewniamy :
udział, materiały, serwis kawowy
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
 Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
grudzień
05
Ilość dni szkolenia: 1
grudzień
13
Ilość dni szkolenia: 1
grudzień
18