XVI Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów ds. Finansowych i Głównych Księgowych w podmiotach leczniczych
czerwiec
03 - 06
Miejsce : Hotel Łeba, ul. Nadmorska 9b, Łeba
Data: 03 czerwiec 2019

 

Program :
 • Zmiany w przepisach prawa podatkowego w roku 2019 i ich wpływ na rozliczenia podmiotów leczniczych

I. Podatki dochodowe w roku 2019 w podmiotach leczniczych

 1. Podatek od przychodów z budynków – zasady ustalania podstawy opodatkowania i rozliczenia podatku – przykłady praktyczne
 2. Koszty eksploatacji samochodów użytkowanych przez podmioty lecznicze
 3. Zmienione zasady poboru podatku u źródła przy wypłatach na rzecz nierezydentów
 4. Nowe zasady rozliczania straty podatkowej
 5. Uproszczenia wprowadzone do PIT i CIT

II. VAT w roku 2019 w podmiotach leczniczych

 1. Likwidacja krajowego odwróconego obciążenia i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności
 2. E-faktury w zamówieniach publicznych
 3. Likwidacja deklaracji VAT i zmieniony JPK -VAT
 4. Ulga na złe długi w VAT
 5. Kasy rejestrujące w roku 2019
 6. WIS (wiążąca informacja stawkowa) i matryca stawek VAT
 7. Inne planowane zmiany w VAT (m.in. obowiązkowy wykaz faktur bez odliczenia VAT, centralny rejestr faktur, sankcje za wadliwe JPK-VAT i inne)

III. Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej i Kodeksu Karnego Skarbowego

IV. Bieżące orzecznictwo i interpretacje dotyczące podmiotów leczniczych

V. Odpowiedzi na pytania uczestników

Małgorzata Mazurkiewicz – biegły rewident, prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości; członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, autor wielu zadań i pytań z zakresu podatkowego

 

 • Controlling kosztów zasobów

1. Controlling kosztów – wprowadzenie oraz doświadczenia

2. Tradycyjny a nowoczesny rachunek kosztów w szpitalu

3. Rachunek kosztów zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku – wprowadzenie oraz planowane zmiany

4. Poziomy dostępności i wykorzystanie zasobów - wprowadzenie

5. Ćwiczenie - Poziomy dostępności i wykorzystania (zużycia) zasobów oraz problem gotowości

dr Anna Anders - pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Odpowiada za raportowanie finansowe oraz rozwój procesów kontrolingowych wraz z wprowadzeniem raportowana operacyjnego dedykowanego konkretnym obszarom działalności Szpitala. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w projektach konsultingowo-wdrożeniowych związanych
z wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach oraz kompetencje w implementacji rachunku kosztów w firmach o profilu produkcyjnym, dystrybucyjnym oraz usługowym. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca na polskich uczelniach (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego). Szkolenia prowadzone przez dr Annę Anders to połączenie wiedzy merytorycznej, praktycznych warsztatów z ciekawym sposobem prowadzenia zajęć

 

 • Umiejętności w zakresie zawodowej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

1. Podstawy komunikacji niewerbalnej

2. Metody opanowania stresu

3. Reguły wywierania wpływu podczas rozmowy

Jędrzej Dudkiewicz - reżyser, dziennikarz, trener medialny

Termin :
03 czerwiec 2019 - 06 kmiesiac 2019     
Miejsce :
Hotel Łeba, ul. Nadmorska 9b, Łeba
Cena :
1200 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe
Cena zakwaterowania i wyżywienia za cały pobyt
650 zł/os.
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
370 zł/os.
*Podana cena szkolenia obowiązuje wyłącznie dla pracowników placówek Ochrony Zdrowia.
**Przedstawiciele pozostałych firm w celu zapewnienia udziału proszeni są o kontakt z biurem.
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje :

Rejestracja uczestników rozpoczyna się 3 czerwca od godziny 15:00

Zajęcia rozpoczynają się 3 czerwca o godzinie 16:00

Zakończenie zajęć 6 czerwca ok. godziny 11:00

 

UWAGA

W przypadku zebrania odpowiedniej liczby osób zostanie zorganizowany transport z Gdyni do Łeby w dniu 3 czerwca 2019r. oraz z Łeby do Gdyni w dniu 6 czerwca 2019r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem.

 


Hotel nie dysponuje parkingiem - obowiązuje Stefa Płatnego Parkowania. Zalecamy parkować przy głównej ulicy od strony wejścia do hotelu oraz wybrać bilet całodobowy.

Więcej informacji:

 http://leba.eu/pl/strefy-platnego-parkowaniaFormularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
20
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
02
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
04
Ilość dni szkolenia: 1