I Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek Medycyny Szkolnej
czerwiec
26 - 27
Miejsce szkolenia: Warszawa, Hotel Fort, ul. Modlińska 310/312
Data: 26 czerwiec 2019

 

Opis szkolenia:
UWAGA!
BRAK MIEJSC NA KONFERENCJĘ
Zapraszamy na II Edycję konferencji.
 
 
* Pielęgniarki w środowisku szkolnym - relacje i współpraca na rzecz uczniów. Kompetencje i obowiązki, współpraca z kadrą pedagogiczną na określonych zasadach dwustronności
* Prowadzenie dokumentacji medycznej

Jolanta Zając, Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania  przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,, PROFIL – MED.” MEDYCYNA SZKOLNA w Gdańsku
 
* Rola, kompetencje i miejsce pielęgniarki szkolnej w opiece nad uczniem w aspekcie przepisów prawa
* Nagła pomoc
* Świadczenia profilaktyczne
* Edukacja zdrowotna

mgr Wisława Ostręga, Instytut Matki i Dziecka           
 
* Kontraktowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej
* Tryb zawierania umów.
* Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ

mgr Bożena Kaczmarczyk, piel. specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
 
* Ocena stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Narzędzia, interpretacje, najczęstsze błędy
prof. dr hab. n. med. Anna Oblacińska, Kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka
 
* Problemy zdrowia psychicznego uczniów
dr n med. Lidia Popek, Konsultant Wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Józefowie
 
* Funkcjonowanie uczniów z chorobami przewlekłymi w szkole
dr n. hum. Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
 
* Mobbing w ochronie zdrowia na podstawie wyników badań
Przedstawiciele  Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe
Termin szkolenia:
26 czerwca 2019 - 27 czerwca 2019     
Miejsce szkolenia:
Warszawa, Hotel Fort, ul. Modlińska 310/312
Cena szkolenia z zakwaterowaniem:
495 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
Cena szkolenia bez zakwaterowania
340 zł/os.
Cena szkolenia bez zakwaterowania z kolacją
420 zł./os.
*Podana cena szkolenia obowiązuje wyłącznie dla Pielęgniarek Medycyny Szkolenej.
**Przedstawiciele pozostałych firm w celu zapewnienia udziału proszeni są o kontakt z biurem.
Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane udziałem bez zakwaterowania, prosimy o kontakt z biurem.
  1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem : pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:
Rejestracja uczestników 26 czerwca od godziny 12:30
Obiad o godz. 13:00
Zajęcia rozpozczynają się o godz. 14:15

Zakończenie zajęć 27 czerwca ok. godz. 12:15

 


Dojazd do Hotelu Fort z Warszawy Centrum:

Metrem należy dojechać do stacji Metro Młociny, następnie przesiąść się w autobus nr 511 i wysiąść na przystanku Poetów.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia