Prawo pracy. Uregulowania prawne związane z zarządzaniem w pionie pielęgniarskim
lipiec
11
Miejsce szkolenia: Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelana 41 lok. 6
Data: 11 lipiec 2019

 

Opis szkolenia:

Zapraszamy:

 • pielęgniarki naczelne,

 • pielęgniarki oddziałowe,

 • pielęgniarki koordynujące,

 • kierowników

do udziału w praktycznym szkoleniu z zakresu prawa pracy dla pielęgniarek i położnych. 

Słuchacze w czasie trwania szkolenia zostaną zapoznani z obowiązkami leżącymi po stronie pracodawcy i pracownika w zakresie stosunku pracy oraz praktycznymi rekomendacjami i komentarzami prowadzącego. W czasie szkolenia zaprezentowane będą również uregulowania prawne dotyczące zawodu pielęgniarki/położnej.

Zajęcia prowadzone są w sposób aktywizujący uczestników, co pozwala na wymianę doświadczeń zawodowych.

Obowiązki Pracodawcy i Pracownika

 • definicja pracodawcy

 • obowiązki pracodawcy

 • obowiązki osoby kierującej pracownikami

 • prawa pracodawcy

 • definicja pracownika

 • obowiązki pracownika

 • cechy szczególne opisu stanowiska pracy, uregulowania prawne w zawodzie pielęgniarka/położna

 • prawa pracownika

 • nagrody i wyróżnienia

 • podnoszenie kwalifikacji a Kodeks Pracy

 • zasady rozliczania czasu pracy zgodnie z grafikiem

Prowadzący szkolenie:

mgr Zygmunt Sitko – Naczelny Pielęgniarz UCK WUM Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie ul. Banacha 1a

Termin szkolenia:
11 lipca 2019
Miejsce szkolenia:
Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelana 41 lok. 6
Cena szkolenia:
280 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały, przerwy kawowe
*Podana cena szkolenia obowiązuje wyłącznie dla pracowników placówek Ochrony Zdrowia.
**Przedstawiciele pozostałych firm w celu zapewnienia udziału proszeni są o kontakt z biurem.
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Rozpoczęcie zajęć o godz. 11:00

Zakończenie zajęć ok godz. 15:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia