Szczegóły Wydarzenia - PCE
I Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarka i Położna POZ
listopad
27
„Rola i zadania pielęgniarki i położnej w realizacji świadczeń POZ”
Miejsce : Warszawa, Uczelnia Medyczna im Marii Skłodowskiej Curie, Al. Solidarności 12
Data: 27 listopad 2019

 

Program :

Mamy zaszczyt wspólnie z Uczelnią Medyczną im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zaproponować Państwu udział w powyższej konferencji:

 • „Jak szczepić w czasach epidemii (i) zwątpienia” - dr med. Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń, Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa 

 • Zasady kontraktowania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz formy organizacyjne podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie pielęgniarka POZ” - mgr Ewa Taranta, magister pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku IV rok studiów doktoranckich, Dyrektor Przychodni Rodzinnej „Fidos” w Białymstoku realizującej świadczenia z zakresu POZ  i pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

 • Rola pielęgniarki w leczeniu rany ostrej i  przewlekłej” - mgr Urszula Jakubowska, specjalista pielęgniarstwa w dziedzinie anestezjologii intensywnej opieki, w dziedzinie pielęgniarstwa  epidemiologicznego  i ratunkowego

 • Porada pielęgniarska - problem, czy wyzwanie? - Dorota Kilańska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Specjalista Koordynowanej Opieki DRSOZ UMED, Fundacja Florencja

 • Dokumentacja medyczna w pracy pielęgniarki i położnej w POZ-  dr n. prawnych Anna Augustynowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • „Współpraca z lekarzem rodzinnym - zakres świadczeń pielęgniarki i położnej w POZ” – dr Marcin Kalisz, Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej

 • „Akredytacja w POZ – obowiązek czy wyzwanie? - dr n. o zdr. Małgorzata Dawidowska, prof. UM MSC, Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. Pielęgniarstwa

 • Elektroniczna dokumentacja medyczna – dostępne oprogramowania i aplikacje

 • "Udogodnienia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w praktyce na przykładzie aplikacji Gabinet drWidget"

Termin :
27 listopad 2019
Miejsce :
Warszawa, Uczelnia Medyczna im Marii Skłodowskiej Curie, Al. Solidarności 12
Cena :
380 zł/os.
*Podana cena szkolenia obowiązuje wyłącznie dla pracowników placówek Ochrony Zdrowia.
**Przedstawiciele pozostałych firm w celu zapewnienia udziału proszeni są o kontakt z biurem.
Zapewniamy :
udział, materiały, przerwy kawowe, poczęstunek
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :
Rejestracja uczestników od godz. 09:00

Rozpoczęcie zajęć o godz. 9:30

Zakończenie zajęć ok godz. 16:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
czerwiec
25
lipiec
02
lipiec
03