II EDYCJA I Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek Medycyny Szkolnej
sierpień
28 - 29
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS "SCH", ul. Odrębna 4
Data: 28 sierpień 2019

 

Opis szkolenia:

UWAGA! Informujemy, że nie posiadamy już wolnych miejsc noclegowych. Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy wyłącznie bez zakwaterowania.

 
* Pielęgniarki w środowisku szkolnym - relacje i współpraca na rzecz uczniów. Kompetencje i obowiązki, współpraca z kadrą pedagogiczną na określonych zasadach dwustronności
* Prowadzenie dokumentacji medycznej

Jolanta Zając, Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania  przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,, PROFIL – MED.” MEDYCYNA SZKOLNA w Gdańsku
 
* Rola, kompetencje i miejsce pielęgniarki szkolnej w opiece nad uczniem w aspekcie przepisów prawa
* Nagła pomoc
* Świadczenia profilaktyczne
* Edukacja zdrowotna

mgr Wisława Ostręga, Instytut Matki i Dziecka           
 
* Kontraktowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej
* Tryb zawierania umów.
* Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ

Elżbieta Statkiewicz, Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach
 
* Ocena stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Narzędzia, interpretacje, najczęstsze błędy
prof. dr hab. n. med. Anna Oblacińska, Kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka
 
* Problemy zdrowia psychicznego uczniów
dr n med. Lidia Popek, Konsultant Wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Józefowie
 
* Funkcjonowanie uczniów z chorobami przewlekłymi w szkole
 
 
* Mobbing w ochronie zdrowia na podstawie wyników badań
Przedstawiciele  Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe
Termin szkolenia:
28 sierpnia 2019 - 29 sierpnia 2019     
Miejsce szkolenia:
Warszawa, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS "SCH", ul. Odrębna 4
Cena szkolenia z zakwaterowaniem:
495 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2- i 3-osobowych
Cena szkolenia bez zakwaterowania:
340 zł/os.
Cena szkolenia bez zakwaterowania z kolacją:
420 zł/os.
*Podana cena szkolenia obowiązuje wyłącznie dla Pielęgniarek Medycyny Szkolenej.
**Przedstawiciele pozostałych firm w celu zapewnienia udziału proszeni są o kontakt z biurem.
Zgłoszenia:

UWAGA!  Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

  1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem : pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje:
Rejestracja uczestników 28 sierpnia od godziny 12:30
Zajęcia rozpozczynają się o godz. 14:15

Zakończenie zajęć 29 sierpnia ok. godz. 12:15

 Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia