Zasady minimalizowania ryzyk w zawodzie pielęgniarki i położnej
wrzesień
11
Miejsce : Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelana 41 lok. 6
Data: 11 wrzesień 2019

 

Opis :

    Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny jest procesem złożonym. Złożoność tego procesu zwiększa  ryzyko popełnienia błędu mogącego skutkować odpowiedzialnością prawną (cywilną, zawodową a nawet karną). W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną konkretne sytuacje skutkujące odpowiedzialnością. Szczególny nacisk położony na praktyczne rady jak minimalizować określone ryzyka.

 

Jeśli chcesz wiedzieć :

1. Jakie wpisy umieszczać w dokumentacji medycznej by minimalizować ryzyka ?

2.  Jakie sytuacje najczęściej skutkują pociągnięciem do odpowiedzialności?

3. Jak wygląda odpowiedzialność majątkowa osób zatrudnionych na etacie, kontrakcie, zleceniu ?

4. Na co zwrócić uwagę podpisując kontrakt lub zlecenie ?

5. Jak odpowiadać na skargi pacjentów ?

6. Jak postępować w przypadku wezwania przed sąd lub organa ścigania ?

7. Czy i jakie ubezpieczenie wybrać ?

…to szkolenie jest dla Ciebie.

 

Program szkolenia:

  1. Skargi pacjentów-skala, rodzaje, przyczyny.

  2. Błąd medyczny, błąd organizacyjny, dokumentacja medyczna, naruszenie praw pacjenta, mienie pracodawcy i pacjenta- główne pola odpowiedzialności personelu medycznego.

  3. Reguły odpowiedzialności za tzw. błąd własny oraz błąd innych członków zespołu medycznego.

  4. Reguły prowadzenia dokumentacji medycznej- wpisy które pomagają w sporach z pacjentami.

  5. Etat, kontakt, zlecenie, wolontariat- plusy i minusy, zakres odpowiedzialności majątkowej.

  6. Skarga pacjenta- od odpowiedzi w placówce medycznej po salę sądową- praktyczne rady.

  7. Jaki zakres ubezpieczenia wybrać? Klauzule w ubezpieczeniu dobrowolnym a formy zatrudnienia.

Prowadzący:

Paweł Strzelec -  radca prawny, wieloletni nauczyciel akademicki, od 2000 r.  prowadzi autorskie  szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Współpracuje z medycznymi samorządami zawodowymi, ekspert branży ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń sektora ochrony zdrowia. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Termin:
11 września 2019
Miejsce :
Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelana 41 lok. 6
Cena :
327 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały, przerwy kawowe
Zgłoszenia:
  1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem : pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje:
Rozpoczęcie zajęć o godz. 10:00

Zakończenie zajęć ok godz. 14:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia