Codzienna Praktyka Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta
listopad
14 - 15
BRAK MIEJSC
Miejsce : Serock, Green Park Conference, ul. Wyzwolenia 63
Data: 14 listopad 2019

 

Program :

BRAK MIEJSC NA SZKOLENIE

 • „Zasady redakcji odpowiedzi na skargi pacjentów i osób bliskich”

W praktyce funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych obserwujemy systematyczny wzrost skarg składanych przez pacjentów oraz osoby trzecie. W świetle corocznych sprawozdań Rzecznika Praw Pacjenta problem przestrzegania praw pacjenta cały czas istnieje. Warto zauważyć, iż rzetelne potraktowanie skargi składanej w podmiocie leczniczym w wielu wypadkach może uchronić placówkę przed podjęciem przez pacjenta bardziej zdecydowanych kroków prawnych (skarga do NFZ, skarga do Rzecznika Praw Pacjenta, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub przewinienia zawodowego, powództwo cywilne).  

W trakcie szkolenia omówione zostaną najczęstsze przyczyny skarg oraz   praktyczne aspekty redagowania odpowiedzi na skargi pacjentów oraz osób bliskich. Przedstawiona zostanie optymalna procedura postępowania w takich przypadkach oraz najważniejsze  podstawy prawne. Prowadzący wskaże na optymalne sposoby formułowania pism w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających oraz omówi potencjalne skutki prawne prowadzonego postępowania.

 

Plan spotkania obejmuje m.in.

 1. Najczęstsze przyczyny skarg pacjentów.

 2. Przepisy wewnętrzne określające zasady przyjmowania oraz rozpoznawania skarg.

 3. Podstawy prawne odpowiedzi na skargę.

 4. Współpraca pracowników placówki w odpowiedzi na skargę pacjenta.

 5. Praktyczne zasady redagowanie pism w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.

 6. Osoba odpowiadająca na skargę jako  świadek w postępowaniu cywilnym i karnym (prawa, obowiązki, zasady formułowania zeznań).

 7. Dyskusja.

Paweł Strzelec - radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie

 

 • „Jak rozmawiać z roszczeniowym Pacjentem i Rodziną? Sposoby radzenia sobie ze stresem” 

I. Specyfika pracy Pełnomocnika ds.  Praw Pacjenta

Osobowość /odporność psychofizyczna, elastyczność, empatia, mobilność/ Umiejętności/wykształcenie, znajomość prawa, komunikacji  werbalnej, niewerbalnej, dyplomacji, negocjacji, psychologii elektroniki/

II. Sytuacje stresowe w pracy Pełnomocnika

III. Sytuacja rozżalonego Pacjenta lub jego rodziny

IV. Radzenie sobie z przejawami  agresji  ze strony Pacjenta lub jego Rodziny

 1. poznanie skargi, wniosku, postulatu

 2. strategia - wysłuchanie, zrozumienie intencji/uwaga, groźba sądowa, fizyczna/

 3. mowa ciała/postawa, wyraz twarzy, wzrok, intonacja głosu/

 4. reakcja na bezpośrednie werbalne przejawy niezadowolenia Pacjenta/Rodziny/

 5. dwustronna sytuacja stresowa.

V. Reakcje organizmu świadczące o przeciążeniu pracą

VI. Sposoby radzenia sobie ze stresem

 1. przewidywanie sytuacji stresowych

 2. świadome oczekiwanie, zaplanowane i przeciwdziałanie

 3. potwierdzenie przewidywań/satysfakcja z przewidywań, korekta postępowania

 4. wczesna i późniejsza reakcja na stres

VII. Wczesna reakcja na bodziec stresowy

 1. ocena sytuacji/zagrożenie życia, zdrowia, kontakt z Ochrona

 2. bezpieczna odległość podczas rozmowy/ewentualna ewakuacja

 3. R O Z M O W A po zakończeniu rozmowy

VIII. Odreagowanie /poza  miejscem pracy/

IX. Odreagowanie dźwiękowo – muzyczne

X. Warsztat – muzykoterapia stresu

Maciej Kierył - lekarz, muzykoterapeuta

Termin :
14 listopad 2019 - 15 kmiesiac 2019     
Miejsce :
Serock, Green Park Conference, ul. Wyzwolenia 63
Cena :
990 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
Dopłata do pokoju 1-osobowego
60 zł/os.
Zgłoszenia :
 
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :
 
Rejestracja uczestników od godz. 13:30
Lunch 14:00
Rozpoczęcie zajęć o godz. 15:00

Zakończenie zajęć w dniu 15 listopada ok godz. 13:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
20
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
02
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
04
Ilość dni szkolenia: 1