Controlling kosztów zasobów i procedur medycznych
styczeń
23 - 24
Miejsce : Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6
Data: 23 styczeń 2020

 

Program :
 • Prawidłowa kalkulacja kosztów zasobów, procedur, pacjentów
 • Zarządzanie kosztami Oddziałów, Poradni, Zakładów
 • Raportowanie finansowe i operacyjne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, to kolejny krok zmierzający do prawidłowej kalkulacji kosztów pacjenta. Z tego też względu, szkolenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na taki rachunek kosztów, który w pełny i poprawny sposób skalkuluje koszty zasobów, procedur medycznych, pacjentów oraz JGP.

Wejście w życie, w październiku 2017, tzw. „sieci szpitali” to wyzwanie dla Zarządzających mające na celu takie kierowanie wykorzystaniem ryczałtu, które pomoże osiągnąć maksymalny efekt finansowy przy optymalnych kosztowo nakładach. To świadome ukierunkowywanie na rozwój tych obszarów, które z jednej strony zapewnią spełnienie kryteriów przypisania do odpowiedniego poziomu a z drugiej pozwolą na pozytywny rozwój jednostki.

Szkolnie podzielone jest na część merytoryczną oraz warsztatową, w ramach której realizowane są ćwiczenia warsztatowe.

ADRESACI

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby:

 • zajmujące się kalkulacją kosztów leczenia pacjentów
 • chcące poznać podstawowe wytyczne nowego standardu rachunku kosztów zgodnego
  z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
 • chcące poznać zasady i korzyści zasobowo-procesowego podejścia do wyceny zasobów, procedur i pacjentów (JGP)
 • chcące zmienić stosowane zasady kalkulacji kosztów pacjenta w swoim podmiocie
 • chcące wprowadzić zmiany w raportowaniu finansowym i operacyjnym.

 

PROGRAM

1. Zarządzanie kosztami

Osoby zajmujące się ewidencją kosztów i kalkulacją kosztów leczenia pacjentów, powinny być wyposażone w wiedzę z zakresu rachunku kosztów, umożliwiającą dostarczenie poprawnej i pełnej informacji o kosztach i „przychodach” (poziomie refundacji) podmiotu.

2. Tradycyjny a nowoczesny rachunek kosztów w szpitalu

Sposób prezentacji informacji kosztowej ma znaczenie. Zdecydowana większość szpitali stosuje tradycyjne rachunki kosztów, koncentrujące się na arbitralnym rozliczaniu kosztów, co skutkuje brakiem rzetelnej informacji o kosztach leczenia pacjenta. Nowoczesne rachunki kosztów, kładące nacisk na szczegółowość informacji wejściowej i przyczynowo–skutkowe zasady rozliczeń dają możliwość poznania faktycznych kosztów leczenia pacjentów. Co więcej forma prezentacji elementów składowych, zasad rozliczeń i wyników jest łatwo zrozumiała przez szerokie grono pracowników.

3. Rachunek kosztów zgodny z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców  – wprowadzenie

4. Struktura zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RCA) w szpitalu

 • Dlaczego zasobowo-procesowe podejście do kosztów jest promowane przez uznane międzynarodowe organizacje zrzeszające księgowych i controllerów?
 • Elementy zasobowo-procesowego rachunku kosztów
 • Przyczynowo-skutkowe zasady rozliczeń

5. Case: Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (warsztat)

Ćwiczenie „Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w EuroMed S.A.”, to cześć praktyczna szkolenia, gdzie uczestnicy podzieleni na zespoły projektują zaawansowany, przyczynowo-skutkowy rachunek kosztów przykładowego szpitala. Podczas ćwiczenia omawiane są zasady wyodrębniania zasobów, procedur medycznych oraz finalnych i pośrednich obiektów kosztowych. Ćwiczenie to w doskonały sposób pozwala zrozumieć ideę funkcjonowania zaawansowanego rachunku kosztów oraz jego potencjał menedżerskich.

6. Wprowadzenie do rozliczania i kalkulacji kosztów pacjenta w ZPRK/RCA:

 • Stałe i zmienne bezpośrednie elementy kosztowe szpitala
 • Interpretacja wyników rozliczania i kalkulacji kosztów zasobów oraz działań/ procedur medycznych
 • Interpretacja wyników rozliczania i kalkulacji kosztów oraz „rentowności” świadczeń opieki zdrowotnej (JGP)

7. Case: Wycena zasobu, procedury, osobodnia i pacjenta

8. Wprowadzenie do rozliczania i kalkulacji kosztów pacjenta w ZPRK/RCA

9. Ćwiczenie - Kalkulacja stopnia wykorzystania zasobów oraz kosztów wykorzystanych i niewykorzystanych zasobów

10. Ćwiczenie – Kalkulacja kosztów procedur medycznych z wykorzystaniem zasobowo-procesowego rachunku kosztów

Prowadzący :
dr Anna Anders-Szymańska

Pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Odpowiadała za raportowanie finansowe oraz rozwój procesów kontrolingowych wraz z wprowadzeniem raportowana operacyjnego dedykowanego konkretnym obszarom działalności Szpitala.Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektach konsultingowo-wdrożeniowych związanychz wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach oraz kompetencje w implementacji rachunku kosztów w firmach o profilu produkcyjnym, dystrybucyjnym oraz usługowym.Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca na polskich uczelniach (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego).Szkolenia prowadzone przez dr Annę Anders to połączenie wiedzy merytorycznej, praktycznych warsztatów z ciekawym sposobem prowadzenia zajęć.

Termin :
23 styczeń 2020 - 24 styczeń 2020     
Miejsce :
Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6
Cena :
970 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady
Zgłoszenia :
 
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 10 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :
Czas trawnia zajęć:

w dniu 23 stycznia 2020 r. w godz. 10:00-16:00

w dniu 24 stycznia 2020 r. w godz. 10:00-15:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2021
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
sierpień
19
Ilość dni szkolenia: 1
sierpień
26
Ilość dni szkolenia: 1
wrzesień
07
Ilość dni szkolenia: 1