Jak nie popełnić błędu w zamówieniach publicznych. Praktyczne rozwiązania poparte orzecznictwem. Zamówienia z dofinansowaniem ze środków UE.
listopad
13 - 14
Miejsce : Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6
Data: 13 listopad 2019

 

Program :

Szkolenie przeznaczone dla pracowników Działów Zamówień Publicznych, zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, członków komisji przetargowej oraz osób przygotowujących lub przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia

 

 1. Łączenie i dzielenie zamówień. Kiedy jest to naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Czy drobne zamówienia zawsze wymagają sumowania?  Zamówienia planowane i te nieprzewidziane. Przetarg nie zawsze optymalnym rozwiązaniem.
 3. Zasady i znaczenie szacowania zamówień, z uwzględnieniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (dotacje UE, ministerstwa, miasto… )
 4. Współpraca z Działami Merytorycznymi. Właściwa komunikacja, pozwalająca na uzyskanie zamierzonego efektu bez naruszenia przepisów.
 5.  Opis przedmiotu zamówienia. Współpraca członków komisji przetargowej. Omówienie  aktualnego orzecznictwa . Opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach z dofinansowaniem ze środków UE, Ministerstwa Zdrowia lub innych źródeł. Skutki błędnego wskazania CPV, podania konkretnych norm, nazw,  ISO…  Na co zwracać uwagę przy opisie przedmiotu zamówienia z dofinansowaniem z UE by uniknąć korekt finansowych. Wskaźniki korekt.
 6. Skutki nieuwzględnienia dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia w innych częściach specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez specjalistę do spraw zamówień publicznych.
 7. Właściwe przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu. Spójność treści ogłoszenia z treścią SIWZ. Zasady i terminy publikacji zmiany ogłoszeń na stronie internetowej.
 8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – jako spójny dokument całej komisji przetargowej. Pułapki w zapytaniach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) , terminy na odpowiedzi na zapytania, modyfikacja SIWZ.
 9. Warunki udziału w postępowaniu. Właściwe formułowanie warunków . Warunki ograniczające konkurencję. Aktualne orzecznictwo.
 10. Kryteria oceny ofert. Uzasadnienie zastosowania w kryterium tylko ceny.
 11. Druga strona postępowania – spojrzenie na postępowanie okiem Wykonawcy (co utrudnia złożenie ofert, nadmierne kary i obostrzenia w umowach, które w praktyce nie zawsze są stosowane)
 12. Elektronizacja w zamówieniach. Aktualne problemy, rozbieżności w orzecznictwie Krajowej Izby odwoławczej.
 13. Zasady realizacji umów, zmiany umów, protokoły odbioru, współpracą z Wykonawcą.
 14. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Praktyczne wskazówki dotyczące uzasadnienia odpowiedzi na odwołanie.
 15. Zasady i opis procedury udzielania zamówień do 30 000 euro.
 16. Dyskusja. Omówienie przykładów uczestników szkolenia. Propozycja optymalnych rozwiązań.
Prowadzący :

Danuta Jaskulska - prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w podmiocie leczniczym. Były arbiter z listy Prezesa UZP, wieloletni praktyk, szkoleniowiec, doradca w zamówieniach publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Termin :
13 listopad 2019 - 14 kmiesiac 2019     
Miejsce :
Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6
Cena :
990 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Czas trwania zajęć:

W dniu 13 listopada w godzinach: 10:00 - 16:00

W dniu 14 listopada w godzinach: 10:00 - 16:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
20
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
02
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
04
Ilość dni szkolenia: 1