Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z rana ostra i rana przewlekłą
listopad
30
Miejsce : Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6
Data: 30 listopad 2019

 

Opis :

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z rana ostrą jest bardzo ważna. Wymaga od pielęgniarki znajomości wytycznych postępowania miejscowego i ogólnego oraz  konsensusu w sprawie aseptyki ran.  Zadania pielęgniarki w zespole opieki nad pacjentem z rana przewlekła są jasno określone.  Pielęgniarka w toku kształcenia nieustawicznego zdobywa wiedzę , umiejętności które przekładają się na jeszcze lepszą opiekę na chorymi.  Zakażenia w ranach przewlekłych są stałym wyzwaniem dla personelu medycznego.  Trwają  konsultacje społeczne o  włączenie porady pielęgniarskiej w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgia ogólna , kardiologia.

 

  1. Co zgodnie z przepisami może już pielęgniarka?

  2. Podział ran na ostre i przewlekłe.

  3. Zasady postepowania miejscowego i ogólnego w ranach objętych procesem zapalnym.

  4. Standaryzacja opieki pielęgniarskiej w zakresie profilaktyki i leczenia odleżyn.

  5. Jak różnicujemy owrzodzenie żylne od tętniczego.

  6. Metody prowadzenia rany przewlekłej z zastosowaniem kompresjoterapii , NPWT.

  7. Rola edukacyjna pielęgniarki pacjentów i ich rodzin.

Prowadzący:

Urszula Jakubowska – magister pielęgniarstwa, pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, epidemiologicznego.  Pielęgniarka koordynujaca  praca SOR  Uniwersytecki Szpital Kliniczny   w Białymstoku, Z- ca kierownika Ośrodka Terapii Hiperbarycznej USK w Białymstoku. Prywatna Praktyka Pielęgniarska – opracowanie ran przewlekłych i ostrych.

Termin:
30 listopada 2019
Miejsce :
Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6
Cena :
320 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały, przerwy kawowe
Zgłoszenia:
  1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem : pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje:
Rozpoczęcie zajęć o godz. 10:30

Zakończenie zajęć ok godz. 15:30Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia