Nowy standard rachunku kosztów u świadczeniodawców – praktyczny warsztat
listopad
14 - 15
BRAK MIEJSC
Miejsce : Wrocław, Ibis Styles Wrocław Centrum, ul.Plac Konstytucji 3 Maja 3
Data: 14 listopad 2019

 

Program :

BRAK MIEJSC zapraszamy na szkolenie do Warszawy lub Katowic

 • Nowy standard rachunku kosztów
 • Zmiany w strukturze OPK i kont układu 4
 • Zasady kalkulacji kosztu wytworzenia w OPK Finalnym
 • Zasady kalkulacji kosztów procedur medycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, to nowe wyzwanie z jakim od 1 stycznia 2020 roku mają zmierzyć się komórki z obszaru księgowości, analiz i controllingu podmiotów, które zawarły umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie art. 31lc ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z uwzględnieniem ust. 8.

Szkolnie podzielone jest na część merytoryczną (omówienie wytycznych samego rozporządzenia) oraz warsztatową (wykonanie praktycznych ćwiczeń).

ADRESACI

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby chcące poznać wytyczne nowego standardu rachunku kosztów oraz nabyć umiejętności jego implementacji.

 

PROGRAM

1.Omówienie rozporządzenia (cel, wytyczne, obowiązek stosowania)

2.Omówienie 6 załączników do rozporządzenia

 1. Załącznik 1 – rozdzielniki kosztów wspólnych
 2. Załącznik 2 – struktura kont układu 4
 3. Załącznik 3 – układ podmiotowo – funkcjonalny
 4. Załącznik 4 – struktura budowy OPK i zasady ich tworzenia
 5. Załącznik 5 – klucze do podziału kosztów działalności pomocniczej
 6. Załącznik 6 – opis etapów alokowania kosztów na OPK Finalne

3.Zmiany w systemie finansowo-księgowym

 1. Zmiany dotyczące kont układu 4
 2. Zmiany dotyczące kont układu 5
 3. Zmiany dotyczące zasad alokacji kosztów wspólnych

4.Zmiany w alokacji kosztów w module controllingowym

 1. Zmiany w alokacji kosztów OPK działalności pomocniczej medycznej i niemedycznej
 2. Zmiany w alokacji kosztów OPK Proceduralnych
 3. Zmiany w alokacji kosztów OPK Zarządu

5.Etapy alokacji kosztów w celu ustalenia kosztów własnych sprzedaży dla OPK Finalnych

 1. ETAP I księgowanie kosztów i alokowanie kosztów wspólnych
 2. ETAP II alokowanie kosztów OPK działalności pomocniczej medycznej i niemedycznej na OPK Finalne
 3. ETAP III alokowanie kosztów OPK Proceduralnych
 4. ETAP IV alokowanie kosztów zarządu na OPK Finalne

6.Kalkulacja kosztów produktu (świadczenia opieki zdrowotnej, innej usługi lub wyrobu przeznaczonego do sprzedaży)

 1. Koszty przypisane bezpośrednio do świadczeniobiorcy
 2. Koszty procedur medycznych
 3. Koszty osobodnia pobytu

7.Część warsztatowa

 1. Ćwiczenie 1 – Nowa struktura planu kont w układzie 4 i 5, jakie zmiany należy wykonać?
 2. Ćwiczenie 2 – Koszty wspólne i ich klucze podziału
 3. Ćwiczenie 3 – OPK pomocnicze medyczne / OPK pomocnicze niemedyczne i ich klucze podziału
 4. Ćwiczenie 4 – Koszt procedury medycznej (warianty w zależności od posiadanej szczegółowości danych)
 5. Ćwiczenie 5 – OPK Proceduralne i ich klucze podziału
 6. Ćwiczenie 6 – Koszt osobodnia
 7. Ćwiczenie 7 – OPK Zarządu i wskaźnik narzutu kosztów zarządu
 8. Ćwiczenie 8 – Raport prezentujący wynik OPK Finalnego (oddziału).
Prowadzący :

dr Anna Anders-Szymańska - Pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Odpowiadała za raportowanie finansowe oraz rozwój procesów kontrolingowych wraz    
z wprowadzeniem raportowana operacyjnego dedykowanego konkretnym obszarom działalności Szpitala.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektach konsultingowo-wdrożeniowych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach oraz kompetencje w implementacji rachunku kosztów w firmach o profilu produkcyjnym, dystrybucyjnym oraz usługowym.

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca na polskich uczelniach (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego).Szkolenia prowadzone przez dr Annę Anders-Szymańską to połączenie wiedzy merytorycznej, praktycznych warsztatów z ciekawym sposobem prowadzenia zajęć.

Termin :
14 listopad 2019 - 15 kmiesiac 2019     
Miejsce :
Wrocław, Ibis Styles Wrocław Centrum, ul.Plac Konstytucji 3 Maja 3
Cena :
970 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :
 
Czas trwania zajęć:

W dniu 14 listopada w godzinach: 10:00 - 16:00

W dniu 15 listopada w godzinach: 10:00 - 15:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
20
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
02
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
04
Ilość dni szkolenia: 1