IV Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących III TERMIN
listopad
03 - 06
„Wyzwania organizacyjne i interpersonalne”
Miejsce : Świeradów-Zdrój, Cottonina Hotel & Mineral Spa Resort, Sanatoryjna 7
Data: 03 listopad 2020

 

Program :
 • „Prawo pracy. Uregulowania prawne związane z zarządzaniem w pionie pielęgniarskim” - mgr Zygmunt Sitko, Naczelny Pielęgniarz UCK WUM Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

 • „Sposób żywienia w systemie pracy zmianowej a ryzyko rozwoju chorób metabolicznych” - dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UE, Katedra Technologii Żywności i Żywienia, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny

 • „Odpowiedzialność prawna personelu medycznego a należyte prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej” - dr n. prawnych Anna Augustynowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • „Rozwiązywanie konfliktów w zespole - jak funkcjonować w trudnych sytuacjach na oddziale” - Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog

 • „Sytuacje kryzysowe w przypadku tzw. "trudnego pacjenta" - aspekty prawne ochrony osób zatrudnionych w placówce medycznej” Kornela Oblińska, inspektor Policji w stanie spoczynku, doktor nauk społecznych w dziedzinie zarządzania w środowisku informacyjnym. Członkini ogólnopolskich projektów naukowych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości

 • „Zarządzanie wiedzą i czasem jako elementy zarządzania jakością w podmiocie systemu ochrony zdrowia” - dr Grażyna Dykowska, Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego WUM

 • „Mobbing w środowisku pracy pielęgniarek” – Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

 • „Komunikacja werbalna i niewerbalna w relacjach interpersonalnych" - Jędrzej Dudkiewicz, reżyser, dziennikarz, trener medialny

 

 

 

Termin :
03 listopad 2020 - 06 kmiesiac 2020     
Miejsce :
Świeradów-Zdrój, Cottonina Hotel & Mineral Spa Resort, Sanatoryjna 7
Cena :
1120 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały, wyżywienie, zakwaterowanie w pokoju 2-os.
Dopłata do pokoju 1-os.
250 zł/os.
*Podana cena szkolenia obowiązuje wyłącznie dla pracowników placówek Ochrony Zdrowia.
**Przedstawiciele pozostałych firm w celu zapewnienia udziału proszeni są o kontakt z biurem: renata.wozniak@pce.com.pl
Zgłoszenia :
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :
 

Rejestracja uczestników od godz. 17:30 w dn. 3 listopada 2020 r.

Zajęcia rozpoczynają się: dn. 4 listopada 2020 r. o godz. 9:00

Zakończenie zajęć: w dn. 6 listopada 2020 r. ok. godz. 11:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
20
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
02
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
04
Ilość dni szkolenia: 1