VIII Ogólnopolska Konferencja Kierowników Działów Aparatury Medycznej
luty
24 - 25
Miejsce : Łódź, Hotel Borowiecki, ul. Kasprzaka 7/9
Data: 24 luty 2020

 

Program :
 • Zarządzanie aparaturą medyczną - jak usprawnić procesy związane z aparaturą

 • Przeglądy urządzeń medycznych, certyfikacja

 • Panel dyskusyjny „Dział Aparatury Medycznej - dobre praktyki”

 • Jakość wody dla urządzeń pracujących w Szpitalu: woda pitna, sterylizacja i myjnia, laboratorium, woda grzewcza

 • Zakażenia związane z opieką zdrowotną - rola działu aparatury medycznej w zapobieganiu zakażeniom 

 • dyskusja dot. bezpieczeństwa danych zapisanych w aparaturze: „Dobre praktyki”

 • Planowanie integracji sal operacyjnych na przykładzie nowo budowanego bloku operacyjnego

 • Budowanie planu zamówień uwzględniającego potrzeby w zakresie przeglądu i napraw aparatury medycznej z uwzględnieniem ustawy PZP - Przygotowywanie przetargów, kody CPV

 • Optymalizacja kosztów zakupów – umiejętność korzystania z internetowych baz danych

Prowadzący :
 • Dariusz Chmielewski, Prezes Zarządu D&G Consulting Sp. z o.o. Praktyk i ekspert rynku medycznego z ponad 20 letnim stażem zawodowym zdobytym zarówno podczas pracy w centralnej jednostce resortu zdrowia (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia) oraz firmach doradczych świadczących profesjonalne usługi doradcze dla podmiotów leczniczych. Audytor wiodący jednostek certyfikujących systemy zarządzania w podmiotach leczniczych

 • Małgorzata Turowska, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

 • Rafał Suchowolak, Inżynier Projektu w Eurowater Sp. z o.o. Zajmuje się przemysłowymi systemami uzdatniania wody oraz wsparciem technicznym przy opracowaniu i wdrożeniu technologii przygotowania wody pitnej, kotłowej, technologicznej

 • Maria Ciuruś, Asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Operacyjnego - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Specjalista ds. Epidemiologii w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Łodzi, Wizytator Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

 • Robert Wykowski, Kierownik Działu Sprzętu i Aparatury Medycznej, Szpital Bielański, Warszawa

 • Bartosz Pitak, Kierownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, właściciel firmy doradczej Bartosz Pitak Zamówienia Publiczne

 • Jarosław Dobrzyński, dyrektor firmy AMDG, twórca portalu Medipment 

Termin :
24 luty 2020 - 25 luty 2020     
Miejsce :
Łódź, Hotel Borowiecki, ul. Kasprzaka 7/9
Cena :
790 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały, przerwy kawowe, wyżywienie
Cena noclegu w pokoju 2-osobowym
130 zł/os.
Cena noclegu w pokoju 1-osobowym
230 zł/os.
Zgłoszenia :
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Rejestracja uczestników w dniu 24 lutego od godz. 12:30

Obiad o godz. 13:00

Rozpoczęcie konferencji o godz. 14:00

Zakończenie w dniu 25 lutego ok. godz. 13:00

 Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
20
Ilość dni szkolenia: 1
lipiec
21
sierpień
10
Ilość dni szkolenia: 1