Szczegóły Wydarzenia - PCE
XIV Ogólnopolska Konferencja Położniczo-Neonatologiczno-Pediatryczna
kwiecień
23 - 26
NOWA PRZEWIDYWANA DATA: 5-8 lipca 2020 r.
Miejsce : Jastrzębia Góra, hotel Astor, ul. Rozewska 38
Data: 23 kwiecień 2020

 

Program :
 • „Czy  sposób karmienia noworodka i niemowlecia   chroni przed  rozwojem  alergii, infekcji i innych   przewlekłych  chorób  zapalnych

 • „W jakim wieku można rozpoznać depresję u dziecka?”

 • „Wpływ przetwarzania bodźców sensorycznych na rozwój dziecka”

 • „Hipnoterapia w porodzie i po porodzie”

 • „Wkłucia obwodowe i centralne u dzieci”

 • Nowości w zakresie pielęgnacji noworodków i niemowląt”

 • „Rozwój posturalny od poczęcia do wieku młodzieńczego”

 • „FASD - nowe wyniki dotyczące zespołów zaburzeń, związanych z następstwami spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. Rola pielęgniarek i położnych” 

 • „Profilaktyka raka sutka w okresie ciąży i laktacji - jak się badać”

Warsztaty:

 • Warsztaty relaksacyjne w oparci o hipnozę

 • Wypalenie zawodowe

Prowadzący :
 • Dr n. med. Danuta Myłek, specjalista w zakresie alergologii i dermatologii. Jest jedynym polskim członkiem naukowym prestiżowej alergologicznej organizacji naukowej: American College of Asthma, Allergy and Clinical Immunology. Współtworzyła Polski Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią

 • Dr n. med. Izabela Łucka, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, superwizor - aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zatrudniona w Klinice Psychiatrii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.  Kieruje Oddziałem Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży

 • dr Joanna Jassem-Bobowicz, neonatolog

 • dr n. o zdr. Katarzyna Wójtowicz, Koordynator Leczenia Onkologicznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, w Klinice Hematologii, Onkologii Dziecięcej. Nauczycielka i instruktorka zajęć praktycznych na: Sopockich Szkołach medycznych (2009-2015), Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (2015), Katedrze Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2019).

 • mgr Joanna Agapow, nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej, członek PSTIS SI

 • Kaja Krawczyk, jedyna w Polsce magister Hipnoterapii Klinicznej ze specjalizacją Hypnobirthing (Hipnorodzenie) z tytułem zdobytym na University of West London w Wielkiej Brytanii. Jestem nauczycielką hypnobirthing oraz założycielką Hypnos Institute

 • mgr Agata Białas mgr pielęgniarstwa, doktorantka II roku studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Wydziale Nauk o Zdrowiu, autorka publikacji w czasopismach branżowych ("Położna. Nauka i Praktyka", "Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie", "Położna")

 • mgr Joanna Woźniak - położna, instruktor profilaktyki raka piersi, pedagog promocji zdrowia

 • Grażyna Nowak, fizjoterapeuta, Fizjostargard

 • Zuzanna Rohn, trener umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego, audytor systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia

Termin :
23 kwiecień 2020 - 26 kwiecień 2020     
Miejsce :
Jastrzębia Góra, hotel Astor, ul. Rozewska 38
Cena :
1120 zł/os.
*Podana cena szkolenia obowiązuje wyłącznie dla pracowników placówek Ochrony Zdrowia.
**Przedstawiciele pozostałych firm w celu zapewnienia udziału proszeni są o kontakt z biurem: renata.wozniak@pce.com.pl
Zapewniamy :
udział, materiały, wyżywienie, zakwaterowanie w pokojach 2- i 3-osobowych
Zgłoszenia :
 
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Rejestracja uczestników: w dn. 23 kwietnia 2020 r. od godz. 17.00
Zajęcie rozpoczynają się: w dn. 24 kwietnia 2020 r. o godz. 09.00
Zakończenie zajęć: w dn. 26 kwietnia 2020 r. ok. godz. 11.00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
kwiecień
18
kwiecień
22
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
22