II Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek Medycyny Szkolnej
lipiec
01 - 02
NOWA PRZEWIDYWANA DATA: 26-27 SIERPNIA 2020 r.
Miejsce : Warszawa, Hotel Gromada Centrum, Pl. Powstańców Warszawy 2
Data: 01 lipiec 2020

 

Program :
 • „Zmiany w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami. Skąd idziemy i dokąd zmierzamy” - prof. dr hab. n. med. Anna Oblacińska, Kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka
 • „Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole” - dr n med. Lidia Popek, Konsultant Wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Józefowie 
 • „Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami. Rola i zadania Instytutu Matki i Dziecka” - mgr Wisława Ostręga, Instytut Matki i Dziecka
 • „Prowadzenie dokumentacji ucznia i gabinetu” - dr n. prawnych Anna Augustynowicz, adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności prawnej personelu medycznego oraz prawami pacjenta i prawami personelu medycznego
 • Wady postawy wśród dzieci. Jak patrzy pielęgniarka i czego nie widzi” - dr n. o zdr. Katarzyna B. Głodowska, mgr pielęgniarstwa Kierownik Pracowni Historii Zawodów Medycznych w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, członek Rady ds. E-zdrowia w Pielęgniarstwie w Centrum Systemów Informatyzacji Ochrony Zdrowia w Warszawie; dr n. o zdr. Jan Głodowski 
 • „Symptomy zaburzeń psychicznych u  dzieci” - dr hab. n. med. Barbara Remberk, Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży  
 • „Współpraca Pielęgniarki Środowiska Nauczania i Wychowania z Dyrekcją szkoły i innymi Członkami Grona Pedagogicznego” - Jolanta Zając, Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania  przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,PROFIL-MED.” MEDYCYNA SZKOLNA w Gdańsku
 • „Komunikacja z uczniami, postępowanie z uczniami agresywnymi” -  Blanka Zientek, psycholog szkolny w Zespole Szkół w Pruszkowie, terapeutka zajęciowa, psycholog społeczny, trener umiejętności psychologicznych i biznesowych, mediator ds. karnych, cywilnych, gospodarczych i karnych z nieletnim sprawcą czynu karalnego
 • „Odpady medyczne w szkole” – Marzena Szumowska, pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania
Termin :
01 lipiec 2020 - 02 kmiesiac 2020     
Miejsce :
Warszawa, Hotel Gromada Centrum, Pl. Powstańców Warszawy 2
Cena :
465 zł/os. (cena obejmuje: udział w konferencji, materiały, przerwy kawowe, obiad, kolację)
Cena noclegu ze śniadaniem w pokoju 2-os.
125 zł/os.
Cena noclegu ze śniadaniem w pokoju 1-os.
210 zł/os.
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Rejestracja uczestników: w dn. 1 lipca 2020 r. od godz. 11.00
Zajęcie rozpoczynają się: w dn. 1 lipca 2020 r. o godz. 11:30
Zakończenie zajęć: w dn. 2 lipca 2020 r. ok. godz. 12.00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
20
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
02
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
04
Ilość dni szkolenia: 1