Szczegóły Wydarzenia - PCE
II Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarka i Położna w POZ „Rola i zadania pielęgniarki i położnej w realizacji świadczeń POZ”
marzec
27
NOWA PRZEWIDYWANA DATA: 29 MAJA 2020 r.
Miejsce : Warszawa, Centrum Konferencyjne PIAP al. Jerozolimskie 202
Data: 27 marzec 2020

 

Program :
Szanowni Państwo,
W związku ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz większości uczelni medycznych rekomendujących, aby  osoby wykonujące zawody medyczne nie uczestniczyły w najbliższym okresie  w konferencjach, postanowiliśmy przesunąć termin II Ogólnopolskiej Konferencji Pielęgniarka i Położna w POZ na: 29 maja 2020 r.
Konferencja odbędzie się w tym samym miejscu: Warszawa, Centrum Konferencyjne PIAP al. Jerozolimskie 202
Ufamy, że ta decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem i bez żadnych trudności zobaczymy się w maju.
 • Opieka koordynowana

 • Wpływ procesu akredytacji POZ na opiekę pielęgniarską i funkcjonowanie podmiotu

 • Wszystko o receptach

 • Jak rozmawiać o szczepieniach

 • Radzenie sobie z przemocą, Sytuacje kryzysowe 

 • Radzenie sobie z przemocą, postawy i podstawy prawne

 • Komunikacja z trudnym pacjentem

 • Elektroniczna dokumentacja medyczna

 • Prowadzenie dokumentacji elektronicznej – przykłady, podzielenie się doświadczeniami 

Prowadzący :
 • mgr Sławomir Jagieła, MBA - Prorektor ds. Interesariuszy Zewnętrznych. Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej. Dyrektor Instytutu Zdrowia i Spraw Społecznych. Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia.

 • Dariusz Chmielewski, MBA - Prezes Zarządu D&G Consulting Sp. z o.o. Praktyk i ekspert rynku medycznego z ponad 20 letnim stażem zawodowym zdobytym zarówno podczas pracy w centralnej jednostce resortu zdrowia (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia) oraz firmach doradczych świadczących profesjonalne usługi doradcze dla podmiotów leczniczych. Kierownik projektów dla kilkuset przychodni, szpitali i innych podmiotów rynku medycznego w zakresie przygotowania do procesu akredytacji Ministra Zdrowia

 • dr med. Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń, Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa 

 • dr n. prawnych Anna Augustynowicz, adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności prawnej personelu medycznego oraz prawami pacjenta i prawami personelu medycznego

 • Jerzy Krukowski, mgr pielęgniarstwa, spec. piel.op. paliat, kierownik kursów Wywiad i badanie fizykalne oraz Ordynowanie leków i wypisywanie recept oraz wieloletni praktyk, biegły sądowy z zakresu pielęgniarstwa

 • Kornela Oblińska, inspektor Policji w stanie spoczynku, doktor nauk społecznych w dziedzinie zarządzania w środowisku informacyjnym. Członkini ogólnopolskich projektów naukowych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości

 • Katarzyna Kowalska, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

 • Zuzanna Rohn, trener umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego, audytor systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia

Termin :
27 marzec 2020
Miejsce :
Warszawa, Centrum Konferencyjne PIAP al. Jerozolimskie 202
Cena :
380 zł/os.
Zapewniamy :
uczestnictwo w godzinach 9:45-16:30, materiały, przerwy kawowe
Zgłoszenia :
 
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Rejestracja uczestników:
                          w dn. 27 marca o godzinie 9:15
Zajęcia rozpoczynają się:
                          w dn. 27 marca o godzinie 9:45

Zakończenie zajęć:
                          w dn. 27 marca ok. godziny 16:30Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
lipiec
23
Ilość dni szkolenia: 1
lipiec
31
wrzesień
02