Kurs profilaktyki raka piersi dla pielęgniarek i położnych
maj
29
Miejsce : Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6
Data: 29 maj 2020

 

Program :

"Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w prowadzonym przez Panią kursie w Warszawie. Mimo że profilaktyka raka piersi należy do moich zainteresowań położniczo-ginekologicznych, widzę, że jeszcze wiele muszę się nauczyć, aby czuć się pewnie i kiedyś sama poprowadzić podobne szkolenie"

Kinga Kalita-Kurzyńska

 

Moduł 1 Budowa i fizjologia gruczołu sutkowego

Cel modułu - poszerzenie wiedzy z zakresu budowy anatomicznej i histologicznej oraz funkcji i wpływu hormonów na gruczoły sutkowe.

- rozwój embrionalny, anatomia i histologia gruczołu sutkowego
- fizjologia gruczołu
- wpływ hormonów na funkcje i zmiany strukturalne gruczołu sutkowego
- zależność budowy i typu utkania gruczołu od wieku

Moduł 2 Choroby gruczołu sutkowego

Cel modułu - poszerzenie wiedzy z zakresu epidemiologii chorób nowotworowych gruczołu sutkowego.

- Epidemiologia zachorowań na nowotwory piersi
- Etiologia i czynniki ryzyka raka sutka
- Choroby gruczołu sutkowego
- Objawy kliniczne raka piersi, wczesne zaawansowane, różnicowanie chorób nowotworowych i nienowotworowych
- Zmiany łagodne i złośliwe w diagnostyce obrazowej.

Moduł 3 Profilaktyka raka sutka

Cel modułu przygotowanie personelu medycznego do prowadzenia nauki samobadania piersi i badania klinicznego piersi.

- Rodzaje badań profilaktycznych gruczołu sutkowego i ich znaczenie
- Metoda i technika samobadania ,badanie wzrokiem, badanie palpacyjne piersi i węzłów chłonnych, interpretacja wyczuwalnych zmian.
- Nauka praktyczna - modele silikonowe rozróżnienie struktur prawidłowych, gęstości utkania piersi i węzłów chłonnych
- Nauka praktyczna na sobie - dla chętnych
- Znaczenie samobadania piersi w profilaktyce
- Rola pielęgniarek i położnych w profilaktyce nowotworów gruczołu sutkowego

Moduł 4 Diagnostyka terapia i rehabilitacja

Cel modułu poszerzenie wiedzy z zakresu diagnostyki terapii oraz rehabilitacji

- wczesna diagnostyka i rodzaje badań
- Metody leczenia-chirurgia, chemioterapia, radioterapia
- Rehabilitacja pooperacyjna i możliwości rekonstrukcji piersi
- Aspekty psychologiczne w nowotworach

Prowadzący :

mgr Joanna Woźniak - położna, instruktor profilaktyki raka piersi, pedagog promocji zdrowia

Termin :
29 maj 2020
Miejsce :
Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6
Cena :
150 zł/os.
Zapewniamy :
uczestnictwo w godzinach 11:00-15:00, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe
Zgłoszenia :
  1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem : pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Pełnia Kobiecości
...
czytaj więcej
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2020
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
styczeń
26
Ilość dni szkolenia: 1
styczeń
28
styczeń
29
Ilość dni szkolenia: 1