XVII Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów ds. Finansowych i Głównych Księgowych w podmiotach leczniczych
czerwiec
02 - 05
USTALAMY NOWY TERMIN SZKOLENIA
Miejsce : Mielno, Royal Park Hotel, ul. Wakacyjna 6
Data: 02 czerwiec 2020

 

Program :

I. „Istotne zmiany w Prawie zamówień publicznych od 2021 r.” 

1. Rola Głównego Księgowego w procesie udzielania zamówień publicznych

 • udział w komisji przetargowej – zadania i odpowiedzialność

 • akceptacja wzorów umów i zabezpieczenia środków

 • adnotacja dotycząca środków na zamowienie opcjonane.

 • oświadczenie o braku konfiktu ineteresów

2. Podstawowe zmiany w zamówieniach publicznych od 01.01.2021 r.

 • Zasdy wnoszenia i zwrotu wadium. Wadium w formie gwarancji z podpisem elektronicznym. Skan czy oryginał, istotne  zapisy gwarancji, zwrot elektronicznej formy gwarancji.

 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zasady wnoszenia i zwrotu zabezpiecznia. Zapisy do umowy.

3. Tryb podstawowy w zamówieniach krajowych. Omówienie trzech wariantów. Możliwość negocjacji w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

II. „Zmiany w przepisach prawa podatkowego w roku 2020 i ich wpływ na rozliczenia podmiotów leczniczych” 

III. „Nowy standard rachunku kosztów - praktyczne doświadczenia”

 • wytyczne standardu rachunku kosztów

 • trudności i wyzwania we wdrażaniu

 • wykorzystanie informacji z nowego rachunku kosztów w zarządzaniu podmiotem

 

Prowadzący :
 • Danuta Jaskulska - prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w podmiocie leczniczym

 • Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident, prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości; członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, autor wielu zadań i pytań z zakresu podatkowego

 •  Anna Anders-Szymańska - pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Odpowiadała za raportowanie finansowe oraz rozwój procesów kontrolingowych wraz z wprowadzeniem raportowana operacyjnego dedykowanego konkretnym obszarom działalności Szpitala. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektach konsultingowo-wdrożeniowych związanychz wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach oraz kompetencje w implementacji rachunku kosztów w firmach o profilu produkcyjnym, dystrybucyjnym oraz usługowym. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca na polskich uczelniach.

Termin :
02 czerwiec 2020 - 05 kmiesiac 2020     
Miejsce :
Mielno, Royal Park Hotel, ul. Wakacyjna 6
Cena :
1350 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe
Koszt zakwaterowania i wyżywienia w pokoju 2-osobowym
650 zł/os.
Dopłata do pokoju 1-osobowego
210 zł/os.
Zgłoszenia :
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Rejestracja uczestników od godz. 15:00 

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 16:00 w dniu 2 czerwca

Zakończenie zajęć ok. godz. 11:00 w dniu 5 czerwcaFormularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
20
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
02
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
04
Ilość dni szkolenia: 1