Zamknięcie roku finansowego w podmiotach leczniczych - Sprawozdanie finansowe oraz rozliczanie VAT, CIT i PIT
grudzień
02 - 03
SZKOLENIE ONLINE
Miejsce : Online
Data: 02 grudzień 2020

 

Program :

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ONLINE.

Zajęcia online trwają w dniach 2 - 3 grudnia 2020r.

 

 • „Sprawozdanie finansowe podmiotów leczniczych” – Małgorzata Czupryńska, biegły rewident, wieloletni nauczyciel z zakresu rachunkowości, praktyk w zakresie badania sprawozdań

 • „Aktualne zagadnienia związane z rozliczaniem VAT CIT i PIT” - Małgorzata Mazurkiewicz, biegły rewident, prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości; członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, autor wielu zadań i pytań z zakresu podatkowego

 

Szczegółowy program:

 • Sprawozdanie finansowe podmiotów leczniczych

 

1. COVID 19 a prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych za 2020r.  

2. Sprawozdanie finansowe podmiotów leczniczych za 2020r. w świetle regulacji ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności leczniczej: 

 • Elektronizacja sprawozdań finansowych – omówienie wybranych zagadnień i problemów związanych z elektronizacją
 • Obowiązki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy.
 • Ogólne zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego podmiotów leczniczych w tym SPZOZ (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunku przepływówpieniężnych oraz informacji dodatkowej).
 • Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów jednostki oraz ustalanie wyniku finansowegopodmiotów leczniczych (w tym
 • Aktywa trwałe wycena i prezentacja z uwzględnieniem problematyki nieruchomości
 • Aktywa obrotowe wycena i prezentacja w tym problematyka odpisów aktualizujących.
 • Fundusze własne podmiotów leczniczych (w tym SPZOZ - zasady kształtowania się funduszu założycielskiego i funduszu zakładu).
 • Rezerwy i zobowiązania, kredyty, pożyczki, fundusze specjalne oraz rozliczenia międzyokresowe.
 • Rachunek zysków i stratz uwzględnieniem specyfiki gospodarki finansowej podmiotów leczniczych (w tym . Prezentacja przychodów i kosztów.
 • Zestawienia zmian w funduszu własnym podmiotów leczniczych (w tym SPZOZ),
 • Informacja dodatkowa podmiotów leczniczych (w tym obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia z uwzględnieniem specyfiki podmiotów leczniczych (w tym SPZOZ),
 • „Kalendarz księgowego” dotyczący prac związanych ze sprawozdaniem finansowym 2020.

3. Dyskusja nad wybranymi tematami i aktualnymi problemami z uwzględnieniem specyfiki gospodarki podmiotów leczniczych.

 

 • Zamknięcie roku 2020 -  rozliczenia VAT,  CIT, PIT oraz Ordynacji podatkowej dla podmiotów leczniczych z uwzględnieniem  najnowszego orzecznictwa (NSA, TSUE) oraz interpretacji KIS.

I. Skutki wprowadzenie ustawy tzw. tarczy antykryzysowej na działalność podmiotów leczniczych w roku 2020

II. Rozliczenia VAT  i CIT w roku  2020

 1. Połączenie ewidencji VAT z deklaracją (JPK_V7M i JPK_V7K) od 1 października 2020 r.:
  • likwidacja odrębnych deklaracji VAT-7;
  • nowe wymagania dotyczące ewidencji VAT;
  • bieżące zagadnienia i  problemy;
  • kary i sankcje za błędy.
  • zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnychoraz ich ujmowania w ewidencji VAT od 1 października 2020 r.

2. Zmiany związane z płatnościami (VAT i podatki dochodowe):

 • funkcjonowanie białej listy podatników VAT – bieżące zagadnienia;
 • obowiązek zapłaty na rachunek z białej listy pod rygorem określonych sankcji w VAT i podatkach dochodowych – od 1 stycznia 2020 r. i zmian łagodzących od dnia 1 lipca 2020 r.
 • istota obowiązkowej podzielonej płatności na tle przepisów o białej liście;
 • zmiany w dysponowaniu środkami na rachunku VAT;
 • przepisy przejściowe.

3. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – od 1 stycznia 2020 r.

4. Podatek u źródła w 2020 r.

5. Zmiana niektórych obowiązków sprawozdawczych od 1 stycznia 2020 r. (za rok 2019).

6. Zmiany w zakresie kas rejestrujących w 2020 r.:

 • zasady używania „starych” kas rejestrujących;
 • obowiązkowe wprowadzenie kas on-line, stopniowo od dnia 1 stycznia 2020 r.;
 • zwolnienia z obowiązku stosowania kas.

7. Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.:

 • stosowanie nowych klasyfikacji: PKWiU 2015, CN;
 • przesunięcia w zakresie stawek VAT;
 • wiążąca informacja stawkowa (WIS).

8. Rozliczanie świadczeń ponadlimitowych w podmiotach leczniczych,

9. Darowizny  oraz nabycia częściowo odpłatne w rozliczeniach podatkowych w roku 2020,

10. Przygotowanie rozliczenia podatkowego CIT za rok 2020 – zagadnienia praktyczne

11. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w obszarze działania podmiotów    leczniczych.

12. Zmiany planowane na rok 2021 – w ogólnym zarysie.

III. Omówienie istotnych zagadnień w rozliczeniach PIT  w roku 2020 :

 1. Zaliczki na PIT potrącana przez pracodawców w roku 2020
 2. Zwolnienia z PIT osób po 26. roku życia po zmianach od 1 stycznia 2020 r.
 3. Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników, osób współpracujących,
 4. Zmiany planowane na rok 2021 – w ogólnym zarysie.

IV. Ordynacja podatkowa – bieżące zagadnienia i zmiany istotne dla podmiotów leczniczych.

 1. Zasady wpłaty podatkówna indywidualny rachunek w US oraz zasady zwrotu nadpłat
 2. Zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza „białej listy” wg nowych zasad
 3. Zmiany w obowiązkach raportowania schematów podatkowych (MDR). Czy MDR-y dotyczą podmiotów leczniczych ?
 4. Zmiany planowane na rok 2021 – w ogólnym zarysie.

V. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Termin :
02 grudzień 2020 - 03 grudzień 2020     
Miejsce :
Online
Cena :
1100 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały szkoleniowe
Zgłoszenia :
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Uczestnicy kursu otrzymają link do pokoju Online na mail podany w zgłoszeniu.

Czas trwania szkolenia online:

 • w dniu 2 grudnia - 9:00 - 15:00
 • w dniu 3 grudnia - 9:00 - 15:00

Wymagania techniczne:

 1. Głośnik  /  lub słuchawki – niezbędny by słyszeć wykładowcę
 2. Mikrofon – przyda się jeśli będziemy chcieli zabrać głos, zadać pytanie (pytania będzie też można pisać na chacie)
 3. Kamera – jeśli zabierając głos będziemy chcieli się pokazać


Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2021
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
czerwiec
28
Ilość dni szkolenia: 1
lipiec
12
Ilość dni szkolenia: 1
lipiec
15
Ilość dni szkolenia: 1